Ny mulighet for prosjektsamarbeid i Polen

Norsk Energi er en attraktiv partner for virksomheter fra Polen som ønsker å søke EØS-midler innen energi, miljø og klima. Vi har nylig gjennomført prosjekter innen energiledelse og lokal luftforurensing i Polen, og har bred energi- og miljøfaglig kompetanse.

Les mer

Østmøllene med lønnsomt energiledelsesprosjekt

Østmøllene innførte i fjor energiledelse ved to av sine anlegg med bistand fra Norsk Energi. Det har gjennom prosjektet blitt kartlagt et betydelig antall lønnsomme energisparetiltak. I etterkant av prosjektet valgte Østmøllene å bli medlemmer i Norsk Energi for å få et årlig besøk av en av Norsk Energi sine rådgivere for å gjennomgå arbeidene med energiledelse og sikre at lønnsomme tiltak blir gjennomført.

Les mer

Fjernvarmen slår ring om Orkanger

Orkland Energi Varme utvider sitt fjernvarmeanlegg i Orkanger, og øker mengden gjenvunnet varme fra Elkem Thamshavn. Norsk Energi er engasjert som prosjekterende i prosjektet som nå sørger for en ringledning rundt Orkanger sentrum.

Les mer

Første fjernvarmekunde på Gruben satt i drift

Mo Fjernvarme har i løpet av sommeren bygget hovedstrekket for fjernvarme til bydel Gruben i Mo i Rana. Den første kunden, Fia Eiendom, som er huseier for Byggtorget og Beleggsenteret, har satt varmeanlegget i drift og dekker sitt oppvarmingsbehov med fjernvarme.

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss