Biogass

Gass/Biogass

Norsk Energi er ledende innfor rådgivning og prosjektering i forbindelse med termiske energileveranser til industri og fjernvarme, og har god kjennskap og erfaring innfor fagfeltet gass som energibærer.

Konvertering fra olje til gass eller biogass
Norsk Energi kan yte rådgivning og prosjektering i forbindelse med konvertering av kjelanlegg eller energisentral til LNG/naturgass/biogass. Vi har lang erfaring med denne type anlegg og kan bistå med:

 • Forstudie hvor en vurderer forhold som masse- og varmebalanse, utkast til utstyrslister og plassbehov for utstyr, vurderer engikilder samt utkast til P&ID for anlegget. I denne fasen bør risikoanalyse gjennomføres.
 • Hovedstudie hvor en utarbeider endelige prosesstegninger for anlegget, utstyrsspesifkasjoner og innhenter tilbud på utstyr
 • Byggeledelse, leverandøroppfølging, utarbeide driftsinstrukser for ferdige anlegg og gjennomføre opplæring av drifts- og vedlikeholdsoperatører

Lagertank og fordamperanlegg for gass
Norsk Energi kan bistå i forbindelse med vurderinger og anskaffelse av anlegg for mottak og lagring av flytende gass for bruk i energisentral. Dette kan være å utarbeide kravspesifikasjon for utstyr, og bistå i forbindelse med innkjøp, montasje og idriftsettelse.

I en tidlig fase av prosjektet vil det være viktig å dimensjonere lagervolumer, fordampningskapasitet og valg av teknologi for fordampning.

Risikoanalyser og EX-dokument
Vi kan bistå i alle faser av prosjektet, også i arbeidet med å utføre risikoanalyser og utarbeide eksplosjonsverndokument for det ferdige anlegget.

Erfaringer viser at det er viktig og kostnadsbesparende å starte så tidlig som mulig med risikovurderingen. Det bidrar til at en har mange muligheter i forbindelse med utarbeidelse av og gjennomføring av risikoreduserende tiltak.

For gassanlegg skal det ved idriftsettelse foreligge eksplosjonsverndokument og sonekart for installasjonen.

Lokal kraft- og varmeproduksjon

I enkelt situasjoner kan det være aktuelt med et lokalt anlegg for kraft- og varmeproduksjon. 

Norsk Energi kan bistå med dimensjonering av anlegg, tekniske og økonomiske vurderinger. (kogenereringsanlegg).

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Hans Fauske
  Hans Fauske

  Rådgiver
  95 03 97 73
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer