Enova øker sin satsning på energi og energieffektivisering, og foreslår nye støtteordninger for borettslag og næringsbygg

Enova har lagt frem sin innstilling til tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet og foreslår nye støtteordninger for flerbolighus og næringsbygg. For å kvalifisere til støtte stiller Enova krav til energifaglig kompetanse. Norsk Energi har bred kompetanse innen energikartlegging og oppfølgning av energieffektiviseringstiltak og kan hjelpe borettslag og næringsbygg å kvalifisere til støtte.

Les mer

Samfunnsnyttig valg av energiløsninger for bygninger

Energikommisjonen slår fast at det er behov for å videreutvikle helheten i energi- og varmesystemene. Norsk Energi har spisskompetanse innen fjernvarme og varmepumpeteknologi som bidrar til å avlaste strømnettet og utnytte lokale ressurser, som f.eks. overskuddsvarme.

Les mer

Nye standarder innenfor energiledelse bidrar til energieffektivisering

Bli med på gratis frokostmøte digitalt eller fysisk 11. november for å få tips om verktøy og metoder som kan redusere dine energikostnader. Norsk Energi deltar aktivt i Standard Norge sitt arbeid med å ta frem nye standarder innenfor området energiledelse og tilhørende tjenester.  

Les mer

Kan din bedrift få strømstøtte?

Regjeringen har foreslått en ny energitilskuddsordning for strømintensive bedrifter.  Norsk Energi kan hjelpe med å søke om støtte og gjennomføre tiltak.

Les mer

Norsk Energi på Robsrud

Arbeidet med å øke kapasiteten på Robsrud Varmesentral i Lørenskog utenfor Oslo er i gang og Norsk Energi har fått i oppdrag å prosjektere og følge opp ombyggingen.

Les mer

EMIL-prisen 2022 er tildelt Arbaflame

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2022 er tildelt Arbaflame AS for utvikling og etablering av produksjon av miljøvennlig svartpellets på Grasmo som erstatning for kull.

Les mer