Ristfyrt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra, Kvitebjørn Varme

Fastbrenselskjeler

Fastbrenselkjeler er utformet for å brenne brensler som biomasse og avfall. Brenselets sammensetning vil gi føringer for design av forbrenningsovnen og øvrig anlegg. Viktige parametere å hensynta er fuktigheten i brenselet og brennverdi. Typiske brensler som brennes i fastbrenselanlegg er følgende:

 • Avfall
 • Pellets
 • Skogsflis
 • RT-flis
 • Trepulver

Forbrenningen avhenger av oppholdstid, temperatur og turbulens, samt oksygenoverskudd under forbrenning. Typisk vil fuktig brensel trenge lengere oppholdstid til tørking før gassifisering og selve forbrenningsprosessen. Fuktig brensel vil også stille krav til murverk og at man kan opprettholde en stabil temperatur i forbrenningskammeret. For avfall og utfordrende bio-masse fraksjoner er typisk ristfyrt anlegg en robust og driftsikker løsning. Ved mere homogene fraksjoner kan en fluidized bed ovn eller andre typer være riktig valg.

Norsk Energi har lang erfaring med fastbrenselkjeler og kan bistå med blant annet følgende tjenester.

 • Forprosjekter og teknologivurderinger
 • Konsekvensutredninger
 • Søknader om konsesjon og utslippstillatelse
 • Vurdering av røykgasskondensering
 • Optimalisering av virkningsgrad
 • Kapasitetsøkning
 • Funksjonsbeskrivelserog spesifikasjoner
 • Tilbudsutarbeidelse
 • Kontrakter
 • Byggeledelse
 • Risikoanalyser i planlegging- og driftsfase
 • Problemløsning
 • Opplæring avdriftoperatører

Foto: Ristfyrt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra, Kvitebjørn Varme 

Kontakt

Sven Danielsen

Sven Danielsen

Avdelingsleder
+47 22 06 18 28
+47 92 06 39 85

Les mer

Anders Eide

Anders Eide

Spesialrådgiver

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss