EMIL-prisen 2023 er tildelt Hans Borchsenius

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2023 er tildelt Hans Borchsenius for hans innsats som redaktør i fagbladet Norsk Energi siden 1985.

Hans reflekterte gode lederartikler og bladets innhold gir våre medlemmer, kunder og ansatte god innsikt i det viktige arbeidet som gjøres innen energi, miljø, klima og sikkerhet.

Tidsskriftet Norsk Energi som utgis til Norsk Energis sine medlemmer og kunder fyller 100 år i år og regnes for å være det eldste fagtidsskriftet innen energi i Norge. Foreningens direktør H. P. Lysaker tok i 1923 initiativet til å utgi «Meddelelser fra Norsk Dampkjelforening» som tidsskriftet den gang het, «for at gjøre læserne bekjendt med foreningens arbeide på det varmetekniske omraadet».

Hans Borchsenius skal ha æren for at bladet nå fyller 100 år gjennom sitt arbeid som redaktør siden 1985. Uten Hans sitt engasjement og pågangsmot hadde ikke tidsskriftet eksistert.

Det er ikke ofte Norsk Energi sin EMIL-pris deles ut til enkelt personer og aldri før til en som er ansatt i foreningen. I det året som er Hans Borchsenius siste arbeidsår i foreningen (46 år) avsluttes også hans ansvar som redaktør for tidsskriftet Norsk Energi. Et redaktøransvar han har hatt siden 1985.

Han har skrevet 152 velformulerte og faglig interessante lederartikler i denne perioden med fornuftige og faglige betraktninger knyttet til effektiv, miljøvennlig og sikker bruk av energi. Dette slagordet har blitt kjennetegnet på Norsk Energi og er med oss i alle prosjekter vi gjennomfører.

Slagordet som var Hans sin idé har også ligget til grunn som strategi i for bladets innhold i alle disse årene. Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi kan aldri bli feil, sier Hans Borchsenius.

Norsk Energi ønsker å verdsette den innsatsen Hans Borchsenius har gjort gjennom sitt arbeid som redaktør for bladet Norsk Energi de siste 38 år. Det har gitt verdifullt innblikk i og forståelse for hvordan energi, klima og miljø henger sammen og hvordan vi kan vi kan løse de utfordringen fremtiden gir.

Om EMIL-prisen:
EMIL-prisen (Energi- og miljøprisen), deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport, utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi. EMIL-prisen blir i år delt ut for 40. gang.

Spørsmål i forbindelse med pristildelingen kan stilles til: Adm. direktør Jon Tveiten, Norsk Energi: Tel: 91 32 42 17.

Tidligere vinner av EMIL-prisen finnes på www.energi.no/emil-prisen 

Jon Tveiten, adm. Dir i Norsk Energi overrakte prisen til Hans Borchsenius (t.h.). Foto: Norsk EnergiJon Tveiten, adm. dir i Norsk Energi overrakte prisen til Hans Borchsenius (t.h.). Foto: Norsk Energi.

energiledelse, energi- og miljøpris, Hans Borchsenius, EMILpris , fagtidsskrift, klima