Nytt nummer av tidsskriftet Norsk Energi

Tidsskriftet Norsk Energi nr 4-2023 er nå publisert. Tema denne gangen er varmepumper.

2023 4 300xmed strekDet er nemlig en klar trend i markedet: Det installeres flere varmepumper, større varmepumper, og de kan levere høyere temperatur. Erlend Nytrø Balstad, som er leder av Norsk Energis faggruppe for varmepumper og kjølemaskiner, sier i et intervju på side 10 at Norsk Energi er godt forberedt for å levere konsulenttjenester til dette voksende markedet.

Balstad slår også fast at overgang til naturlige kjølemedier krever mer av teknisk løsning, og utfordringer relatert til drift, giftighet og brennbarhet/eksplosjonsvern må løses.

Steinar van der Meer i Norsk Energi skriver i en artikkel på side 12 at overgang fra varmepumper med syntetiske kuldemedier til varmepumper med naturlige kuldemedier kan medføre brann- og eksplosjonsfare. I artikkelen gir han en innføring i regelverket for de ulike kuldemediene.

Termisk forurensning er også et tema som må vurderes for større varmepumpeinstallasjoner. Dette kan du lese mer om i en artikkel av Martin Malmkvist Eie i Norsk Energi på side 14.

Lederartikkelen er om regjeringens forslag til CO2-avgift for avfallsforbrenning, som bransjen er meget skeptisk til. Hans Even Helgerud skriver i «Nytt fra Energilederforum» om handlingsplan for energieffektivisering og om det reviderte energieffektiviseringsdirektivet. Og journalist Morten Valestrand skriver om en planlagt fabrikk på Herøya som skal produsere elektrofuel til fly.

God lesning!

Kontakt: Hans Borchsenius
Mer informasjon om bladet og tidligere utgivelser.