Forening for energibrukere og produsenter

I tillegg til å være et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer, er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter.

Med rundt 90 medlemmer fra større og mindre selskaper og offentlig forvaltning utgjør foreningen Norsk Energi et samlende fagmiljø for alle spørsmål knyttet til produksjon og bruk av termisk energi.

Foreningen ble etablert allerede i 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening, med oppgave å samle ekspertise på energispørsmål på ett sted. Foreningens formål er nå først og fremst å fremme driftsøkonomi, sikkerhet og miljøvern for medlemmene, innen arbeidsområdet termisk energi. Vedtekter.

Medlemsfordeler:

  • Årlig besøk av eksperter fra Norsk Energi, hvor anlegg gjennomgås eller andre, avtalte spørsmål tas opp. Besøket følges opp med skriftlig rapport.
  • Medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling om aktuelle temaer.
  • Abonnement på fagtidsskriftet ”Norsk Energi”.
  • Rabatter på Norsk Energis kurs og seminarer.

Hvem kan bli medlem?
Selskaper, institusjoner, grupper eller enkeltpersoner som ”eier, driver eller har under oppbygging utstyr som faller inn under foreningens arbeidsområde, kan være medlem. Dessuten kan andre interesserte melde seg inn som passive medlemmer, etter styrets godkjenning. Passivt medlemskap kan blant annet være aktuelt for leverandører.

Hva koster det å være medlem?
Årskontingenten er 10 000 kroner. Den er fradragsberettiget ved skatteligningen.

Gå til denne siden for å søke om medlemskap i Norsk Energi.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.