Elektrokjeler

Elektrokjeler

En stor andel av den fornybare energiproduksjonen er knyttet til strømproduksjon fra vannkraft, vindkraft og sol. En god måte å utnytte fornybar strøm i termisk energiproduksjon er ved å benytte el-kjeler. El-kjeler kan benyttes til både til hetvann- og dampproduksjon.  

El-kjeler kjennetegnes ved at de er enkle, kompakte og driftssikre konstruksjoner. El-kjeler har høy virkningsgrad (ca 98-99%), rask regulering, samt et bredt reguleringsområde noe som gjør denne typen kjel godt egnet som grunnlast- og spisslastkilde.  

Andre fordeler som bør nevnes er ingen utslipp til luft, lavt støynivå, ingen behov for brensellager, samt lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader.  

Det finnes to hovedtyper el-kjeler avhengig av kapasitet; lavspent elementkjel og høyspent elektrodekjel. 

Illustrasjon elektrokjeler

Elementkjel 

Typisk effektområde for en elementkjel er fra 10 kW opp til 10 MW med en spenning på 230 V – 690 V. For kjeler større enn 5 MW er det mest vanlig benytte høyspent elektrodekjeler. Kjelen leveres enten som hetvann- eller dampkjeler. Oppvarmingen på vannsiden gjøres ved hjelp av elektriske varmeelementer. Vannbehandling for elementkjeler er tilnærmet lik som for røykrørskjeler. 

Elektrodekjel 

Typisk effektområde for en elektrodekjel er 5 MW opp til 80 MW. Spenningen på kjelen kan være fra 5 kV – 22 kV. Elektrodekjelen er bygd opp med et øvre og nedre vannkar. Matevann pumpes først inn i det nedre karet. Her justeres ledningsevnen i vannet ved tilsetning av lut (øker ledningsevnen). Bunnblåsing benyttes for å redusere ledningsevnen og gjøres enten i øvre kar eller nedre kar.  

Vannet pumpes opp til det øvre karet ved hjelp av en sirkulasjonspumpe. I det øvre karet er elektrodestaver neddykket i vann og varmeproduksjonen skjer mellom elektrodene med vannet som motstand. Effektreguleringen gjøres ved nivåregulering i øvre kar, jo mer av elektrodene som er neddykket i vann, jo høyere effekt leverer kjelen. 

Elektrodekjeler stiller strengere krav til vannbehandling enn for eksempel røykrørkjeler. Det er eksempelvis helt nødvendig at vann som tilføres elektrodekjelen har passert et avsaltingsanlegg. 

Norsk Energis kompetanse 

Norsk Energi har god kjennskap til det globale leverandørmarkedet for elektrodekjeler. VI har teknisk kompetanse på utredning, prosjektering, bygging og idriftsettelse av el-kjeler. Vi kan blant annet hjelpe med: 

 • Utredning av el-kjeler til energiproduksjon i landbasert industri og offshore 
 • Uavhengig vurdering av ulike leverandører, investeringskostnader og kjeltyper (element, høyspent elektrodekjel, immersion-type vs. jet-type) 
 • Dimensjonering og prosjektering av el-kjeler inkl. layout og styresystem 
 • Vurdering av forhold knyttet til drift og vedlikehold 
 • Vurdering av forhold knyttet til layout i nye eller eksisterende anlegg 
 • Vurdering av nødvendig vannbehandling for å sikre riktig vannkvalitet 
 • Ombygging av eksisterende kjeler fra dampproduksjon til hetvann (eller motsatt) 
 • Integrasjon av el-kjel i et eksisterende varme- eller dampanlegg 
 • Integrasjon av el-kjel i elektrisk anlegg 
 • Vurdering av forhold knyttet til sikkerhet (SIL, HAZOP, risikovurderinger) 
 • Kjelpasserkurs og utstedelse av kjelpassersertifikater 

Kontakt

 • Paul Ystad
  Paul Ystad

  Seniorrådgiver
  97098833
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Anders Sveinsen
  Anders Sveinsen

  Spesialrådgiver
  98 08 29 26
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer