Gratis miniseminar om energikartlegging

Norsk Energi sitt årsmøte den 15. juni utvides i år med et gratis miniseminar. Du er velkommen til å delta på hele eller deler av programmet denne dagen.

 Energikartlegging isolert eller som krav i forbindelse med energiledelse, ISO 50001, har nå økt aktualitet som følge av:

  1. CO2-kompensasjonsordningen. Ny forskrift om CO2-kompensasjon for industrien for perioden 2021-2030 stiller krav om energikartlegging (Vedlegg II).
  2. Energieffektiviseringsdirektivet (EED). Forskrift om energikartlegging av store foretak (energikartleggingsforskriften) som har vært på høring vil kreve at virksomheter med årlig energibruk over 5 GWh/år gjennomfører en energikartlegging. Det foreligger nå forslag til endringer i Energiloven for å tilpasse nye krav.
  3. Energiledelse (ISO 50001:2018). Økte energikostnader gir større behov og interesse for å gjennomføre energikartlegging som et sentralt krav i forbindelse med energiledelse.

I forbindelse med Norsk Energi sitt årsmøte torsdag 15. juni 2023 inviteres du til gratis miniseminar om energikartlegging.
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Mer informasjon om årsmøtet med dagsaktuelle tema som starter kl 12.00 .

Målgruppe for seminaret er energiledere i alle type virksomheter og andre med interesse for energikartlegging.

Påmelding til seminaret innen 9. juni via denne lenken

Program for miniseminaret:

10:00 – 10:15    Velkommen v/Hans Even Helgerud – Norsk Energi

10:15 – 10:35    Energieffektiviseringsdirektivet – status og krav om energikartlegging                                                                                                                      
                          v/Emilie Everett, OED

10:35 – 10:55    Enovas rolle, og planer for en forsterket aktivitet knyttet til energi                                                                    
                          v/Marit Sandbakk, Enova SF

10:55 – 11:10    Kaffepause

11:10 – 11:30     Erfaringer og resultater fra energiledelse og energikartlegging industri                                                             
                         v/Gunn Iren Müller, Hydro Aluminium

11:30 – 11:45     Standarder for energikartlegging ISO 50002 og EN 16247

11:45 – 12:00     Oppsummering

Kontakt: Hans Even Helgerud