Beredskap

Beredskap

En beredskapsplan er et viktig dokument som beskriver virksomhetens håndtering av uønskede hendelser i alle faser av hendelsen, og bør være basert på ansvar-, likhet-, nærhet- og samvirkeprinsippet.

Beredskapsplanen bør baseres på virksomhetens gjennomførte risikoanalyse og evt. en beredskapsanalyse. Norsk Energi kan bistå virksomheter med:

  • Beredskapsanalyser
  • Kartlegging av roller og behov i beredskapsorganisasjonen
  • Utarbeidelse av beredskapsplaner
  • Rådgivning i øvelsesplanlegging, oppsett og gjennomføring av beredskapsøvelser.
  • Å dekke kravet til beredskapsplaner i Storulykkeforskriften § 11.

Kontakt

Tone Kalstad

Tone Kalstad

Seniorrådgiver
99 01 53 74

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss