Behandling av personopplysninger i Norsk Energi

Når du bruker nettsiden vår, registrerer deg som medlem eller kursdeltaker hos oss eller mottar av vårt nyhetsbrev, vil Norsk Energi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norsk Energi ved administrerende direktør Jon Tveiten. Kontaktinformasjonen til Norsk Energi er:

Besøksadresse: Hoffsveien 13, 0275 Oslo.
Postadresse: Postboks 27 Skøyen, N-0212 Oslo.
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: +47 22 06 18 00.
Organisasjonsnr: 945 469 277.

For alle spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger hos oss kan du kontakte oss på e-post eller på telefonnummer som nevnt over.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Administrere medlemskap for våre medlemmer. Navn, mobilnummer og e-postadresse til medlem eller kontaktperson hvis medlemmet er en virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den enkelte vi har registrert opplysninger om.
 2. Gjennomføre våre kurstilbud. Navn, mobilnummer og e-postadresse til deltaker, andre nødvendige opplysninger for gjennomføring av kurs f.eks. betalingsopplysninger. Behandlingen skjer på grunnlag av en avtale med deltakeren, herunder påmeldingen til kurset.
 3. Avholde eksamen og sertifisere kvalifiserte personer. Navn, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse til deltakere, gjennomførte kurs, eksamensresultat , praksis og opplysninger om utstedte sertifikater. Behandlingen skjer på grunnlag av at Norsk Energi har en rettslig forpliktelse som sertifiseringsorgan etter ISO 17024. Du kan lese mer om vår sertifiseringsordning.  
 4. Føre register over alle sertifikater Norsk Energi har utstedt. Navn, fødselsdato, e-postadresse, privatadresse, arbeidsgiver, eksamensdato og gyldighetstid av sertifikat. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining .Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for møte forespørsler om fornyelse av sertifikater.
 5. Sende ut nyhetsbrev, informasjon om kurs og sertifisering, samt gi informasjon om Norsk Energi. E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
 6. Bruk av referanseprosjekter. Navn, telefonnummer, e-postadresse, stilling, arbeidsgiver for prosjektleder/oppdragsgiver. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at lagring og bruk av disse personopplysningene er nødvendig for å skaffe nye oppdrag til Norsk Energi.
 7. Ansette nye personer til utlyste stillinger hos oss (rekruttering). CV, søknad, attester og referanser. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som søker.
 8. For å utarbeide statistisk informasjon om bruk av våre nettsider. For å få til dette bruker vi informasjonskapsler (cookies) fra Google Analytics. På våre nettsider brukes ingen andre cookies enn fra Google Analytics, som brukes til å utarbeide statistikk over hvilke sider som leses/ikke leses og for å forbedre oss. Ønsker du ikke lagring av cookies kan de skrus av i nettleseren din - se https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Et slikt rettslig grunnlag for utlevering er ISO 17024, som Norsk Energi er akkreditert etter. Denne krever at Norsk Energi på forespørsel skal gi ut opplysninger om en person har gyldig sertifikat, se ISO 17024, pkt. 7.2.1.

Kursene våre arrangeres i hovedsak på hoteller i Norge og hotellene vil få nødvendig informasjon fra NE, f.eks. navn på deltakere ev også overnatting/helpensjon. Opplysninger oppgitt i påmeldingsskjema.

Norsk Energi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • FunkWeb Kompetanse (Webutvikling)
 • MailChimp (Leverandør av nyhetsbrevløsning).
 • Sotera AS (Trykking av kjelsertifikater)

I forbindelse med bruk av databehandler MailChimp, blir personopplysninger overført til land utenfor EU/EØS, som USA. Ved overføring av personopplysninger til Mailchimp i USA, er  garantien for denne overføringen EU-U.S. Privacy Shield, se GDPR artikkel 46 nr.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at personopplysninger som brukes til å gi deg til markedsføring slettes, hvis du melder deg av nyhetsbrevet eller trekker ditt samtykke. Det samme gjelder for behandling av dine personopplysninger knyttet til medlemskap og rekruttering.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger vi behandler for å overholde de rettslig forpliktelse vi har som sertifiseringsorgan, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt. Som hovedregel innebærer dette at vi lagrer personopplysninger om sertifikatet og eieren av sertifikatet i 5 år fra utstedelsesdatoen.

Når det gjelder vårt sertifikatregister (oversikt over samtlige sertifikater Norsk Energi har utstedt) og oversikt over kursdeltakelse, lagrer vi personopplysninger i disse registrene så lenge sertifikateieren er i arbeidsdyktig alder. Dersom du er sertifikateier eller tidligere kursdeltaker og ønsker å bli slettet fra et av disse registrene før du trer ut av arbeidslivet, kan du ta skriftlig kontakt med oss på f.eks. e-post.

4. Dine rettigheter nå vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. Det gjør du enklest ved å sende oss en e-post som nevnt over.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss. For å melde deg av nyhetsbrevet vårt kan du følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

7. Jobbrekruttering

Ref. pkt 1 G.
Samtykke til behandling av Personopplysninger for jobbrekruttering
Ved innsending av opplysninger til Norsk Energi (f.eks via søkesystemet på nettsiden vår eller finn.no sitt jobbsøkersystem) knyttet til jobbrekruttering samtykker jeg til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger i forbindelse med mulig jobbtilbud i Norsk Energi (rekruttering). Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter CV, søknad, attester og referanser jeg eventuelt oppgir.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke om behandling av personopplysninger tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å ta direkte kontakt med Norsk Energi på telefon eller epost og be om at Norsk Energi sletter personopplysninger som Norsk Energi har lagret om meg.

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon om Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig på siden her.

8. Informasjon om nettsidene for Norsk Energi (www.energi.no) og Norsk Energi Kontroll (www.norskenergikontroll.no).

All data på dette nettstedet er kun tilgjengelig med det formål å gi generell informasjon om Norsk Energi, Norsk Energi Kontroll og våre tjenester samt påmeldinger til våre kurs/arrangement.

Aktueltsaker og øvrig innhold kan kun deles/brukes av andre dersom kilde Norsk Energi oppgis. NB! Les om bilderettigheter nedenfor.

Bilder på dette nettstedet tilhører i hovedsak Norsk Energi som har eierrettighetene, med mindre annet er spesifisert. Noen bilder er kjøpt på lisens/rettighet via Shutterstock.com og noen bilder tilhører andre eiere/kilder der vi har tillatelse til bruk spesifikt på våre nettsider.  Bilder der Norsk Energi er eier kan, etter avtale, lastes ned og brukes i kontekst til innhold/saker på energi.no, med kildehenvisning til Norsk Energi. Bilder fra Shutterstock og andre kilder kan ikke lastes ned og brukes uten eierens tillatelse/samtykke.