Påbygningskurs i energiledelse

Mange bedrifter har etter hvert helt eller delvis innført energiledelse i samsvar med standard for energiledelse, men kan ha behov for ny inspirasjon og praktiske tips til hvordan man opprettholder fokus og jobber videre med kontinuerlig forbedring. Kurset gir en fin mulighet til å styrke kompetansen og utveksle erfaringer med andre bedrifter. Standarden NS-EN ISO 50001 fås kjøpt hos Norsk Standard.

Målgruppe
Kurset passer for bedrifter som helt eller delvis har innført energiledelse i samsvar med NS-EN ISO 50001, og som ønsker inspirasjon og praktiske tips til hvordan de kan opprettholde fokus i forbedringsarbeidet. Det forutsettes at deltagere har kunnskap om standard for energiledelse gjennom deltagelse på introduksjonskurset, eller gjennom arbeid med energiledelse.

Kurset vil vektlegge:

  • Hvordan opprettholde fokus i hverdagen?
  • Kultur, motivasjon og kunnskap
  • Praktisk bruk av basislinjer og energiytelsesindikatorer (KPIer)
  • Hvordan dokumentere og sikre kontinuerlig forbedring?
  • Energieffektive innkjøp og prosjektering
  • Erfaringsutveksling og praktiske eksempler
  • Ny struktur for ledelsessystemer (HLS)

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning, diskusjon og med bruk av eksempler.

Påmelding, tid og sted:
Oversikt over tid og sted for begge kursene samt påmeldingsmulighet finnes nederst på siden med oversikt over alle kursene i Energiledelse.  
Klikk på aktuelt kurs for å komme inn i påmeldingsskjemaet.

Praktisk informasjon inkl. pris finnes i menyen.