Mot lavutslipps transportløsninger i Europa

En ny “duel fuel”-teknologi fra Latvia gir 50 % reduksjon i dieselforbruket til tunge kjøretøy. Norsk Energi har bidratt med å tallfeste utslippsreduksjonene ved å konvertere dieselmotorer til å kjøre på en blanding av diesel og biometan, med vanndamp som katalysator.

 Det latviske selskapet ABLabs har inngått avtale med Det latviske investerings- og utviklingdirektoratet (tilsvarende Innovasjon Norge) om støtte til deres teknologi for ombygging av dieselmotorer til CNG-Diesel-vanndamp-drivstoff, med Norsk Energi som partner.

ABLabs utvikler en teknologi for å tilpasse eksisterende dieselmotorer slik at de kan kjøres på en blanding av diesel, CNG og vanndamp. Teknologien kalles “ArtuPower” og gjør at motorene får vesentlig lavere utslipp av klimagasser. ArtuPower er tilpasset større kjøretøyer med motorvolum opp til 18 liter (18.000 ccm), slik som lastebiler, traktorer, busser og landbruksmaskiner. I dag er denne typen kjøretøy helt avhengig av sterkt forurensende dieselmotorer.

Den viktigste egenskapen ved ABLabs’ teknologi er at man kan tilpasse vanlige “common rail”-dieselmotorer slik at diesel og alkangasser som biometan kan brennes samtidig i motorens forbrenningskammer. Teknologien består av både utstyr, prosessteknologi og software, og harmoniserer forbrenningen slik at man unngår tenningsbank – det vanlige problemet når man forsøker å kjøre dieselmotorer på en blanding av diesel og gass, eller kun på gass. En viktig nyvinning at vanndamp brukes som katalysator. Ved å blande vanndamp og gass, og slippe det inn i motoren gjennom luftinntaket, øker forbenningseffektiviteten.

ArtuPower sikter mot å redusere dieselforbruket i motorene med 50 %, og teknologien skal utvikles til modenhetsnivå TRL8 i løpet av de 24 månedene prosjektet varer. ABLabs skal innstallere ArtuPower i testkjøretøyer som skal brukes i reell drift, for å verifisere teknologien.

Kjøretøyer er en kilde til både kilmagassutslipp (i form av CO2, CH4 og N2O) og en rekke andre typer forurensing, som CO, volatile organiske forbindelser (VOC), svoveldioksid, svevestøv og nitratoksider. Norsk Energi bidrar i prosjektet med vår ekspertise på utslippsberegninger. Vi utarbeider en metode for å beregne utslippene fra motorer med ArtuPower-teknologi, basert på brenselsmiks, motorens alder og andre faktorer. Vi benytter oss av den norske modellen for beregning av utslipp til luft fra veitrafikk (utviklet av SSB), som bruker svært detaljerte utslippsfaktorer for forskjellige kilder.

Prosjektets budsjett er 132.400 EUR, inkludert 92.680 EUR støtte fra tilskuddsordningen “Developemnt of Green Innovations and Information and Communications Technology Products” fra EEA and Norway Grants.

Mer informasjon om Norway Grants - https://eeagrants.org/

Kontakt: Sergei Faschevsky eller Dag Borgnes i Norsk Energi.

Sergei Latvia november 2023 500x