Introduksjonskurs i energiledelse

På dette introduksjonskuret i energiledelse vil deltagerne få en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i den nye reviderte internasjonale standarden (NS-EN ISO 50001:2018) for energiledelse. (Standarden fås kjøpt hos Norsk Standard.)

Målgruppe
Kurset passer for bedrifter som planlegger å innføre energiledelse helt eller delvis i samsvar med NS-EN ISO 50001, samt rådgivere og andre som ønsker kunnskap om den nye europeiske standard for energiledelse.

Kurset vil vektlegge:

 • hva et ledelsessystem for energi innebærer
 • viktige prinsipper for energiledelse
 • hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
 • hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
 • bli kjent med og forstå kravene i standarden
 • hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning, diskusjon og med bruk av eksempler.

Påmelding, tid og sted:
Oversikt over tid og sted for begge kursene samt påmeldingsmulighet finnes nederst på siden med oversikt over alle kursene i Energiledelse.  
Klikk på aktuelt kurs for å komme inn i påmeldingsskjemaet.

Praktisk informasjon inkl. pris, kontaktpersoner etc finnes i menyen.

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss