Bioolje

Bioolje

Det finnes en rekke ulike kvaliteter av biooljer. Standardisert biofyringsolje forholder seg til den europeiske standarden EN 14214. Gjeldende standard er utgitt av Norsk Standard og er i dag NS-EN 14214:2012 (Flytende petroleumsprodukter – Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg – Krav og prøvingsmetoder). Standardisert biofyringsolje er av beste kvalitet og er det vi også kaller biodiesel. 

Viktige parametere som er definert i standarden er:

 • Viskositet 3,5-5 mm2/s eller cSt ved 40 grader C – påvirker bl.a. behov for forvarming av brenselet, varmeholding av tanker og oljesystem. Trykkforstøvingingsbrenner vil fungere OK med viskositet på opp mot 8 cSt
 • Syreinnhold maks 0,5 mg KOH/g - angir hvor mange frie fettsyrer oljen inneholder og derfor hvor skadelig den er mot materialutrusningen. Syretall over 0,5-1 gir krav om syrefast utrustning.

Innenfor standarden graderinger i forhold til klimaklasser. Dette defineres gjennom CFPP (Cold Filter Plugging Point) For å bruke biooljen uten oppvarmet og isolert utendørs tankanlegg bør oljen ha minst -15 °C CFPP, mens standard sommerkvaliteter kan ha CFPP på opptil +15°C.

Ved innkjøp av biofyringsolje er det derfor viktig å spesifisere krav til egenskaper som ikke ivaretas av standarden. Når det gjelder kuldeegenskaper kan de fleste leverandørene tilsette ulike additiver til biofyringsoljen som gjør at kuldeegenskapene bedres. For øvrig er det mulig å blande biofyringsolje og lett fyringsolje.

 En kan grovt dele biooljene inn i følgende typer:

 1. Standardisert bioolje NS-EN14214 med gode kuldeeegenskaper(CFPP< 0 grader C)
 2. Standardisert bioolje NS-EN14214 med vanlige kuldeeegenskaper(CFPP<+15 grader C)
 3. Tilnærmet standardisert biofyringsolje, off-spec (følger EN 14214 med enkelte avvik)
 4. Ustandardisert biofyringsoljer – typisk høye syretall 1 til 50 og CFPP intil +40 grader C
 5. Ustandardisert biofyringsoljer med askeinnhold slik at bruk krever filtrering av røykgass 

De høyeste kvalitet av biooljer er kostbare i innkjøp, mens de lavere kvalitetene er rimeligere. Anlegg hvor man skal brenne høy kvalitet krever imidlertid mindre ombygginger av fyringsoljeanlegget, mens bruk av lavere kvaliteter krever en del ombygging. Norsk Energi kan bistå med å gjøre vurderinger av hvilken kvalitet som er hensiktigsmessig utifra planlagt bruk og anbefale nødvendige tekniske endringer.

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Hallstein Brandal
  Hallstein Brandal

  Spesialrådgiver
  41 69 65 82

  Les mer