CO2-fangst

CO2-fangst

Norsk Energi har ekspertise på sentrale områder knyttet til industrielle prosessanlegg med CO2-fangst. I prosjekter for Norcem Brevik og Naturkraft sitt gasskraftverk på Kårstø har Norsk Energi hatt totalansvaret for utvikling og prosjektering av termisk energiforsyning til CO2-fangstanleggene. Vi har bred erfaring med damp- og kondensatsystemer, gjenvinning av spillvarme, teknisk sikkerhet, myndighetsforhold, samt vurderinger av utslipp til luft.

Norsk Energi har lang erfaring med prosjektering av industrielle kjelanlegg og bruk av damp i prosessindustrien. Med kompetanse på blant annet termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk kan vi ta ansvar for komplette systemløsninger for damp- og kondensatanlegg og ombygginger av slike anlegg. I forbindelse med levering av varme til CO2-fangstanlegg vil det være avgjørende å finne gode og effektive løsninger for dampproduksjon og -distribusjon. Norsk Energi har vært sentrale i flere spillvarmeprosjekter og levert løsninger for gjenvinning av spillvarme fra bl.a. smelteverk og andre industriprosesser.

Vi tilbyr følgende tjenester som er relevant i CO2-fangstprosjekter: 

 • Design og prosjektering av damp- og kondensatsystemer
 • Spesialdesign av avgasskjeler for utnyttelse av spillvarme og prosessvarme til CO2-fangstprosess
 • Vurderinger knyttet til prosessintegrasjon mellom industrianlegg og fangstanlegg
 • Utarbeide styringsfilosofi for samkjøring av eksisterende og nytt prosessanlegg
 • Konsekvensutredning (EIA)
 • Vurderinger og beregninger av utslipp til luft
 • Sprednings- og avsetningsberegninger
 • Teknisk sikkerhet
Norcem Brevik

Kontakt

Paul Ystad

Paul Ystad

Seniorrådgiver
97098833

Les mer

Ronny Valjord

Ronny Valjord

Avdelingsleder
41 20 65 92

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss