CO2-fangst

CO2-fangst

Norsk Energi har ekspertise på sentrale områder knyttet til industrielle prosessanlegg med CO2-fangst. I prosjekter for Norcem Brevik og Naturkraft sitt gasskraftverk på Kårstø har Norsk Energi hatt totalansvaret for utvikling og prosjektering av termisk energiforsyning til CO2-fangstanleggene. Vi har bred erfaring med damp- og kondensatsystemer, gjenvinning av spillvarme, teknisk sikkerhet, myndighetsforhold, samt vurderinger av utslipp til luft.

Norsk Energi har lang erfaring med prosjektering av industrielle kjelanlegg og bruk av damp i prosessindustrien. Med kompetanse på blant annet termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk kan vi ta ansvar for komplette systemløsninger for damp- og kondensatanlegg og ombygginger av slike anlegg. I forbindelse med levering av varme til CO2-fangstanlegg vil det være avgjørende å finne gode og effektive løsninger for dampproduksjon og -distribusjon. Norsk Energi har vært sentrale i flere spillvarmeprosjekter og levert løsninger for gjenvinning av spillvarme fra bl.a. smelteverk og andre industriprosesser.

Vi tilbyr følgende tjenester som er relevant i CO2-fangstprosjekter: 

  • Design og prosjektering av damp- og kondensatsystemer
  • Spesialdesign av avgasskjeler for utnyttelse av spillvarme og prosessvarme til CO2-fangstprosess
  • Vurderinger knyttet til prosessintegrasjon mellom industrianlegg og fangstanlegg
  • Utarbeide styringsfilosofi for samkjøring av eksisterende og nytt prosessanlegg
  • Konsekvensutredning (EIA)
  • Vurderinger og beregninger av utslipp til luft
  • Sprednings- og avsetningsberegninger
  • Teknisk sikkerhet
Norcem Brevik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norcem Brevik.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kontakt