Storulykkevirksomheter

Storulykkevirksomheter

Virksomheter som har større mengder farlig stoff er underlagt Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften). Slike virksomheter er gjerne omtalt som storulykkevirksomheter, eller storulykkebedrifter. 

Storulykkeforskriften har to ulike nivå som skiller krav til virksomheter etter mengde stoff. For å skille mellom dette er virksomheter omtalt som meldepliktig virksomhet, etter § 6 og sikkerhetsrapportpliktig virksomhet, etter § 9, som har strengere krav iht. forskriften.

Strategi for å forebygge og begrense storulykke 

Storulykkeforskriftens § 7 stiller krav om strategi for å forebygge og begrense storulykker. Ofte brukes forkortelsen MAPP, som står for det engelske uttrykket major accident prevention policy, om strategi for å begrense storulykker. 

Norsk Energi kan bistå med å etablere en strategi for forebygging og begrensing av storulykker iht. § 7 i forskriften.

Sikkerhetsrapport, meldingsrapport

Norsk Energi kan bistå med utarbeidelse av meldingsrapport og sikkerhetsrapport etter hhv. § 6 og § 9 i Storulykkeforskriften.

Vurdering av hensynssoner og risiko for 3. person

Norsk Energi kan bistå med å vurdere hensynssoner og risiko for 3. person iht. krav i Storulykkeforskriften og veiledere.

Vi kan også bistå med kommunikasjon og risikopresentasjon for kommunen og 3. person, samt informasjon om sikkerhetstiltak for allmennheten, iht. § 12 i forskriften.

Vurdering av farlige kjemikalier

For å identifisere om en virksomhet er storulykkevirksomhet må alle farlige stoffer tas med i betraktning etter Storulykkeforskriftens summeringsregel. Norsk Energi kan bistå med å utføre beregninger iht. summeringsregelen, der alle virksomhetens farlige kjemikalier inngår.

Norsk Energi kan også bistå med vurdering av risiko og andre forhold av farlige kjemikalier generelt.

Kontakt

Tone Kalstad

Tone Kalstad

Seniorrådgiver
99 01 53 74

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss