Avdeling fjernvarme

Norsk Energi har i over 100 år opparbeidet høy kompetanse innen kjelteknikk, hetvann og dampsystemer gjennom bistand til norsk industri. Denne kompetansen ble videreutviklet og rettet mot fjernvarme da de første anleggene ble etablert i Norge på 70 og 80-tallet. Med bakgrunn i dette har Norsk Energi opparbeidet betydelig kompetanse og et stort fagmiljø innen fjernvarme og fjernkjøling.

Avdeling for fjernvarme og fornybar energi arbeider innen produksjon- og distribusjonssystemer for vannbårne energisystemer. Våre medarbeidere dekker de viktigste fagområdene som kreves i bransjen og vi har samarbeidspartnere som vi inkluderer når prosjektet krever ytterligere fagdisipliner. Les om våre medarbeidere under.

Sven Danielsen

Sven Danielsen

Avdelingsleder

Les mer

Stine O. Carlsen

Stine O. Carlsen

Seniorrådgiver

Les mer

Johan M. Grinrød

Johan M. Grinrød

Spesialrådgiver

Les mer

Lasse Hysvær

Lasse Hysvær

Spesialrådgiver

Les mer

Per Arne Pettersen

Per Arne Pettersen

Spesialrådgiver

Les mer

Erik Strand

Erik Strand

Seniorrådgiver

Les mer

Marit Vadseth

Marit Vadseth

Spesialrådgiver

Les mer