Kjelpasserkurs

Kjelpasserkurset (trinn 2) går over 40 timer, med undervisning mandag til torsdag og skriftlig eksamen på fredag. Kurset og eksamen gjennomføres på norsk språk.

Kjelpasser er kvalifisert til:
- pass av alle typer kjelanlegg, unntatt særlig kompliserte anlegg, som krever spesiell dokumentert opplæring.

Regelverket (Forskrift om håndtering av farlig stoff og Temaveiledningen om bruk av farlig stoff-del 2) stiller krav om sertifikater fra akkreditert instans for personell som skal betjene kjelanlegg med effekt lik eller større enn 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 grader. Det er kjelpasser med gyldig sertifikat som har ansvaret og må være til stede på bedriften, alternativt ha «hvilende vakt». Dvs. at vedkommende ikke kan være bortreist, syk eller i en slik forfatning at vedkommende ikke kan møte frem innen en fastsatt tid, vurdert og bestemt av bedriften.

Kjelpassersertifikat:
Kravene for å få utstedt kjelpassersertifikat er: 2 års praksis som sertifisert kjeloperatør, dvs. med kjeloperatørsertifikat for kjel med ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C, under ledelse av kjelpasser med sertifikat, kjelpasserkurs og bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans (f.eks. Norsk Energi). Nytt krav fra mai 2020: I praksistiden må man ha deltatt på månedlige kontroller og start/stopp av kjeler. Mer informasjon om gjeldende regelverk

Kjelpassersertifikat utstedes for 5 år av gangen. (les om resertifisering)

Søknad om kjelpassersertifikat

Kursinnhold
Kursinnholdet på kjelpasserkursene omfatter samme områder/temaer som kjeloperatørkursene, men det er et mer krevende og omfattende kurs, og krever minimum 2 års praksis som sertifisert kjeloperatør. 

Kurset omfatter områder/temaer som:

  • Lover og forskrifter (regelverket)
  • Kjelanlegg, kjelkonstruksjoner og komponeneter
  • Damp, kondensat og hetvann
  • Overvåkning, sikring, styring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
  • Vannbehandlig for damp- og hetvannsanlegg
  • Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrad
  • Vedlikehold og kontroll
  • Skadeomfang og hyppighet
  • Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
  • Gruppeoppgaver

Eksamen
Norsk Energi praktiserer skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver. Mer informasjon om eksamen.
NB! Kjeloperatørsertifikat må fremvises for å kunne avlegge kjelpassereksamen.

Påmelding
Oversikt over tid og sted for kursene finnes nederst på siden "kjeloperatør- og kjelpasserkurs". Klikk på aktuelt kurs i oversikten og du kommer inn i påmeldingsskjemaet.

Mer informasjon
Her finner du mer informasjon om:
Praktisk informasjon inkl pris - praktisk-informasjon-kjelkurs
Regelverk - regelverk
Eksamen - eksamen