Keiseren Varmesentral med flis fyring, Bodø Energi og Varme

Bioenergi

Norsk Energi har lang erfaring med bistand til planlegging, prosjektering og bygging av bio- og avfallsbaserte energianlegg. Vi kan tilby assistanse innfor avgrensede deler av prosjekter eller med gjennomføring av alle faser i en utbygging.

Lønnsomhet og investeringsstøtte

Utviklingen i energimarkedet har vist at det stadig er behov for økt energiforsyning basert på fornybar energi. I Norge er det innført flere statlige virkemidler for å fremme utnyttelse av biobrensel og avfall, investeringsstøtte, energiavgifter på fossile brensler og grønne sertifikater på fornybar kraft. Hovedkilden til investeringsstøtte er i dag ENOVA. Norsk Energi gjennomfører forprosjekter med fokus på ENOVAs kriterier for tilskudd. Dersom det skal produseres elektrisitet vil grønne sertifikater være aktuelle. Med disse virkemidlene blir mange prosjekter lønnsomme.

Valg av brensel

Alternative brensler i biofyringsanlegg er blant annet pellets, briketter, flis, grot og returtre. I utgangspunktet regnes alle kasserte stoffer som oppstår fra en produksjonsprosess som avfall og energiutnyttelse skal da reguleres etter Avfallsforskriften kap 10. For at en bestemt avfallsfraksjon skal kunne defineres som rent biobrensel og reguleres etter Forurensningsforskriften kap. 27, må visse kriterier være oppfylt. For kvalitetssikret returtre kan det oppnås en egen tillatelse som ligger mellom de to forskriftene. 

Miljøforhold

Dette vil avhenge av hvilke brensler som ønskes benyttet, anleggsstørrelse, energiutnyttelse, beliggenhet, spredningsberegninger osv. Alle etableringer er energianlegg for biobrensel eller avfall skal søke om utslippstillatelse eller melde tiltaket til Fylkesmannen.

Gjennomføring av tilbudsinnhenting og utarbeidelse av kontrakter

Etter forprosjekt og investeringsbeslutning utarbeides forespørsler og tilbud innhentes. Her er det mange tekniske og kommersielle fallgruver. Ikke minst gjelder det å være nøye med grunnlagsdata som brenselsspesifikasjoner, garantikrav, samt omfang og grensesnitt for leveranser. Ytelser, ansvar og grensesnitt er ofte kilde til konflikter dersom dette ikke er tydelig avklart i kontrakten.

Energileveransen

Anlegget skal ofte innpasses i en eksisterende varmesentral eller det skal bygges ny varmesentral og fjernvarmenett. Kombinert varme- og strømproduksjon har også blitt aktuelt etter innføring av grønne sertifikater. Norsk Energi har beregningsverktøy for å optimalisere strømproduksjon fra damp turbiner. I konkrete prosjekter verifiseres spesifiserte ytelser ved garantimålinger, samt gjennomføring av utslippsmålinger. Risikoanalyser må også gjennomføres i planleggings- og driftsfase. 3.partskontroll av oppfyllelse av myndighetskrav vil også være nødvendig.

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

Drift og opplæring

God opplæring av driftspersonale er en viktig forutsetning for tilfredsstillende drift både med hensyn til sikkerhet og miljø. Driftsoperatørene må inneha kompetansebevis eller kjelpasser-/ operatørsertifikat.

Norsk Energi har lang erfaring med rådgivning innen en rekke områder:

 • Forprosjekter og teknologivurderinger
 • Konsekvensutredninger
 • Søknader om konsesjon og utslippstillatelse
 • Brenselsanalyser
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Tilbudsutarbeidelse
 • Kontrakter
 • Byggeledelse
 • Risikoanalyser i planlegging- og driftsfase
 • Problemløsning
 • Opplæring av driftoperatører

Foto: Keiseren Varmesentral med flis fyring, Bodø Energi og Varme 

Eksempel på bierenseanlegg

Eksempel på biorenseanlegg med ristovn. (1. Stangmater, 2. Brenselstransportør, 3. Innmating, 4. Ovn, 5. Kjel, 6. Filter, 7. Asketransportør, 8. Røykavgassvifte)