Miljøledelse

Miljøledelse

Systematisk miljøstyring ved hjelp av et godt tilrettelagt miljøledelsessystem bidrar til å sikre miljøprestasjonen og styrker grunnlaget for kontinuerlig forbedring. Dette vet vi er viktig for mange av våre kunder.

God miljøstyring sikrer at utslipp til luft/vann/jord holdes innenfor fastsatte krav og mål, energiforbruket og avfallsvolumet blir redusert, og at effektive og varige tiltak gjennomføres på bærekraftig - og ikke minst - lønnsom måte. Alt dette vil kunne gi god profileringseffekt og styrke virksomhetens posisjon.

En viktig suksessfaktor er at miljøvurderinger er en integrert del av bedriftens faste beslutnings- og budsjettprosesser. Når vi bistår med utvikling og implementering av miljøledelsessystemer foregår det i nært samarbeid med kunden, og vi legger vekt på å koordinere miljøledelsessystemet med bedriftens eksisterende systemer for internkontroll, kvalitets- og energistyring.

En annen suksessfaktor er å finne frem til klima- og miljøindikatorer som er enkle å følge opp, synliggjør forbedringer i miljøprestasjonene og egner seg for sammenligninger. Alt dette gjør Norsk Energi til et trygt valg som rådgiver for innføring eller oppdatering av systemer for miljøledelse.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss