Tidsskriftet Norsk Energi er 100 år

Norsk Energi nr 2 – 2023 er et 100-års jubileumsnummer for tidsskriftet. Dette nummeret inneholder mye historisk stoff. Tidsskriftets historie gjenspeiler hva som er skjedd med energieffektivisering og energiforsyning til industrien.

Du kan blant annet lese:

  • Norsk Energi nr 2 2023 med kantstrekEt intervju med Hans Borchsenius der han ser tilbake på sitt 38-årige virke som redaktør. Intervjuet beskriver også Borchsenius sin jobb med internasjonalt miljøsamarbeid, som gjennom en 15-årsperiode fra 1998 til 2013 var en egen avdeling i Norsk Energi med 8-10 ansatte på det meste. Bilateralt miljøsamarbeid med Russland var sentralt i en årrekke, men dette er jo nå lagt på is på grunn av krigen.
  • Om redaktørene. Tidsskriftet har bare hatt fem redaktører på 100 år – en enestående kontinuitet.
  • En gjennomgang av tidsskriftets historie, og hva som sto i fokus i de ulike epokene siden 1923 til i dag.
  • Et intervju med Hans Even Helgerud med tittelen «Energieffektivisering – klimapolitikkens stebarn?»
  • Vi vil også peke på en meget nyttig fagartikkel for dere som arbeider med pumper. Visste du at pumper representerer hele 10 % av verdens energiforbruk? Pumper kan være betydelige energityver, og mye kan gjøres med enkle midler for å spare energi til pumpedrift. Denne fagartikkelen er skrevet av Hans Peter Fuglesang – en meget erfaren ekspert på dette området.

Bladet kan lese i sin helhet her og flere utgaver finnes på www.energi.no/tidsskriftet-norsk-energi