Styret i Norsk Energi

Styret per 15. juni 2023.
Ansatterepresentanter velges av og blant de ansatte.

Håkon Kristian Delbeck

Håkon Kristian Delbeck

Styreleder
(Elkem Silicon Materials)

Berit Helgesen

Berit Helgesen

Nestleder
(Asker Kommune)

Anders Hauge Johansen

Anders Hauge Johansen

Styremedlem
(Norske Skog Saugbrugs)

John Marius Lynne

John Marius Lynne

Styremedlem
(Elvia)

Anders Holst

Anders Holst

Styremedlem
(Yara Porsgrunn)

Kristin Nørstebø

Kristin Nørstebø

Styremedlem
(ansattrepr.)

Les mer

Gunn Helen Nylund

Gunn Helen Nylund

Styremedlem
(ansattrepr.)

Les mer

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Varamedlem
(Norsk Fjernvarme)

Jos van der Plas

Jos van der Plas

Varamedlem
(ansattrepr.)

Les mer

Hans Even Helgerud

Hans Even Helgerud

Varamedlem
(ansattrepr.)

Les mer