Styret i Norsk Energi

Styret per 15. juni 2022.
Ansatterepresentanter velges av og blant de ansatte.

Håkon Kristian Delbeck

Håkon Kristian Delbeck

Styreleder
(Elkem Silicon Materials)

Berit Helgesen

Berit Helgesen

Nestleder
(Asker Kommune)

Anders Hauge Johansen

Anders Hauge Johansen

Styremedlem
(Norske Skog Saugbrugs)

John Marius Lynne

John Marius Lynne

Styremedlem
(Elvia)

Anders Holst

Anders Holst

Styremedlem
(Yara Porsgrunn)

Kristin Nørstebø

Kristin Nørstebø

Styremedlem (ansattrep)

Les mer

Hans Even Helgerud

Hans Even Helgerud

Styremedlem (ansattrep)

Les mer

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Varamedlem
(Norsk Fjernvarme)

Marit Vadseth

Marit Vadseth

Varamedlem (ansattrep)

Les mer

Jos van der Plas

Jos van der Plas

Varamedlem (ansattrep)

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss