Alt innen kjel- og dampteknologi

Produksjon og bruk av damp har vært et hovedarbeidsfelt for Norsk Energi i vår over 100-årige historie.

Vi anser oss selv for å være Norges ledende miljø for industrielle kjelanlegg og bruk av damp i prosessindustrien. Med kompetanse i blant annet termiske energiprosesser, kjelteknikk og dampteknikk kan vi ta ansvar for komplette systemløsninger for damp- og kondensatanlegg og oppgradering av slike anlegg.

damp_kondensat_artikelI tillegg til design og prosjektering av dampanlegg omfatter våre tjenester blant annet forstudier, spesifisering og innkjøp av utstyr, problemløsning, prosjektledelse, teknisk rørberegning og vannbehandling

Vi foretar også prosessberegninger av ulike driftssituasjoner. Samtidig kan vi bistå med opptegning av flytskjemaer og beregninger av trykkpåkjent utstyr ved høye temperaturer. Alle beregninger utføres i henhold til offentlige krav og forskrifter.

Som komplett rådgiver innen kjelteknologi dekker vi hele feltet av aktuelle installasjoner, fra olje- og gassfyrte anlegg til elektro- og biokjeler og utstyr for bruk av damp. Vi arbeider for eksempel mye med røranlegg, varmevekslere, tørker og inndampingsanlegg. Viktig er det også at all rådgivning er leverandøruavhengig og bare basert på faglige kriterier.

Norsk Energi er for øvrig også ledende arrangør av kjelpasserkurs og kjeloperatørkurs samt oppdateringskurs. Kontroll av dampanlegg er et annet viktig arbeidsfelt.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.