Damp og kondensat

Damp og kondensat

Norsk Energi er et av Norges ledende fagmiljøer for industrielle kjelanlegg og bruk av damp i industrien. Vi tilbyr tjenester innen relevante fagområder som prosessteknikk, konstruksjon, automasjon, teknisk sikkerhet og miljø. Vi kan vi ta ansvar for komplette og nye systemløsninger for damp- og kondensatanlegg, samt ombygging og oppgradering i eksisterende dampanlegg. Vi har kunder innen alle bransjer hvor damp og kondensat inngår som en del av energisystemet. Dette omfatter blant annet metallindustrien, næringsmiddelindustrien, korn- og fôrbransjen, treforedlingsindustrien, asfaltverk, vaskerier og fiskeforedlingsbedrifter.

Nedenfor er det gitt en oversikt over relevante systemer vi jobber mye med:

 • Damp og kondensatsystemer med mettet damp ved 1-20 bar
 • Høytrykkdampsystemer (20-60 bar, overhetet damp) gjerne i kombinasjon med dampturbin
 • Komplette kjelanlegg med tilhørende prosessutstyr (vannbehandling, dampvekslere, pumper, ventiler, instrumentering, kondensatpotter, tanker, desuperheatere, mv)
 • Distribusjonssystemer og røranlegg for damp med tilhørende kondensathåndtering

I eksisterende anlegg bistår vi kunder med feilsøking og problemløsning. Vi gjennomfører prosessberegninger og -analyser av ulike driftssituasjoner, finner årsaker til driftsproblemer og foreslår forbedringstiltak.

Med vår lange historie innen damp- og kjelteknikk dekker vi alle type anlegg, fra olje- og gassfyrte anlegg til elektrodekjeler og biokjeler, samt prosessutstyr for bruk av damp og kondensat. All rådgivning er leverandøruavhengig, og vi baserer oss på tekniske kriterier ved valg av utstyr.

Norsk Energi har over 100 års erfaring med vurderinger og utvikling av gode løsninger for damp og kondensat. Vi kan blant annet bistå med:

 • Utvikling av tekniske løsninger for damp- og kondensatsystemer
 • Spesialdesign av dampkjeler for spillvarmeunyttelse fra krevende avgasser
 • Konstruksjon og mekaniske beregninger av utstyr og rørsystemer
 • Utarbeidelse av komplett prosjekteringsunderlag (design basis, tekniske spesifikasjoner, energi- og massebalanser, flytskjemaer/P&ID, 3D-modeller, ISO-tegninger)
 • Prosjekterings- og byggeledelse
 • Deltakelse og ledende rolle ifm. igangkjøring av anlegg

Kontakt

 • Paul Ystad
  Paul Ystad

  Seniorrådgiver
  97098833
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Ronny Valjord
  Ronny Valjord

  Avdelingsleder
  41 20 65 92
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer