Solenergi i Russland

Solenergi i Russland

Et 37 kW solkraftverk ble satt i drift i landsbyen Kimovaara i Republikken Karelen (Nordvest-Russland) i slutten av 2019. Etter å ha vært syv måneder i drift, kuttet dette solcelleanlegget dieselforbruket med 33% i gjennomsnitt. Integrering av dette anlegget i Kimovaaras energisystem var et komplisert teknisk utfordring og feilsøking måtte gjennomføres. Etter redesign av systemet ble alle tekniske og logistiske problemer løst.

Les mer

Enova og energitiltak i bygg

Byggeiere, borettslag og sameier bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder kartlegging og innføring av energisparende tiltak i bygg. Enova har fått tilført friske penger fra regjeringen til gjennomføring av slike tiltak. Norsk Energi kan bidra med energikartlegging, forslag til tiltak og Enova-søknader.

Les mer

Enøk-tiltak i Bergen Kulturhus

Norsk Energi med enøk-rådgivning i historisk bygning i Bergen. Det resulterte i Enova-støtte til energitiltak som forventes å gi en årlig reduksjon i energiforbruk på minimum 110 000 kWh.

Les mer

Enova utvider tilbudet til industrien

Enova har utvidet tilbudet til industrien som følge av koronakrisen og ekstramidler gjennom regjeringens grønne omstillingspakke. Dette åpner nye muligheter for å søke støtte til utredning av energieffektive tiltak og støtte til gjennomføring.

Les mer

Energiledelse

Nettbaserte kurs i energiledelse

Norsk Energi tilbyr for første gang deltagelse på energiledelseskurs via kommunikasjons-plattformen Teams den 15. og 16. september. Koronasituasjonen gir en begrensning på 9 deltagere i vårt kurslokale, men med vår moderne møteromsløsning kan du delta fra din arbeidsplass eller hjemmekontor.   

Les mer

Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 11. juni ble fire styremedlemmer, et varamedlem og tre valgkomitémedlemmer gjenvalgt. De ansatte hadde gjenvalgt Kristin L. Jordhøy som styrerepresentant.

Les mer

EMIL-prisen 2020 til Moelven Industrier

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2020, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 11. juni, gikk til Moelven Industrier ASA. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og har realisert en ny energisentral basert på fornybar energi og produksjon av pellets fra restprodukter fra sagbruksindustrien.

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss