CFD og strømningsteknikk

CFD og strømningsteknikk

Ved design av prosessutstyr er det viktig å finne ut hvordan utstyret vil oppføre seg under ulike driftsforhold. Ved å simulere drift av utstyret kan man se hvordan fysiske forhold påvirker modellen og gjøre designendringer tidlig i designfasen. Dette gjøres ved å en digital tvilling av ulike typer prosessutstyr (varmevekslere, kjeler, rør) og gir mulighet for å visualisere ulike prosessforhold. 

En CFD-analyse (Computational fluid dynamics) tar utgangspunkt i en 3D-modell som spesifiseres med materialtype og ønskede egenskaper. Ved å sette modellen inn i realistiske omgivelser og simulere dens påvirkning, kan man forutsi hvordan utstyret vil oppføre seg i virkeligheten. Man kan videre visualisere hvordan fysikken påvirker modellen, noe som kan bidra til å optimalisere design og oppdage nødvendige designendringer i tidligfase. Verktøyet kan blant annet benyttes til å finne temperaturforløp og -gradienter, trykkfall, partikkelavsetning, erosjon og andre strømningstekniske forhold.

Minst like viktig som å sørge for et bra design på prosessutstyr, er det å kvalitetssikre ytelsen etter en lengre driftsperiode. En CFD-analyse kan effektivt gi indikasjoner på hvordan man kan optimalisere ytelsen på utstyr ved å endre driftsbetingelser eller ved å gjøre enkle modifikasjoner. 

Norsk Energi har god erfaring med bruk av CFD-analyse hos våre kunder innenfor følgende områder: 

 • Designoptimalisering av prosessutstyr og systemer
 • Simulering og verifisering av prototyper og spesialutstyr
 • Problemløsning ifm. skader/driftsforstyrrelser i eksisterende utstyr
 • Kvalitetssikring av tekniske beregninger, stressberegninger og design
 • Modellering av fysiske prosesser (varmevekslere, rørsystemer etc.)
 • Visualisering av strømning (CFD) og varmeoverføring og partikkelbaner
 • Beregning av støvtransport og partikkelseparasjon.

Kontakt

Gunn Helen Nylund

Gunn Helen Nylund

Rådgiver
942 99 405

Les mer

Magnus Hofstad

Magnus Hofstad

Rådgiver
404 60 334

Les mer

Illustrasjon CFD
Illustrasjon CFD
Illustrasjon strømningsteknikk
CFD-analyse
Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss