Fornybar energi

Fornybar energi

Fornybar energi er basert på ressurser som naturen selv fornyer og har ingen eller svært lave klimagassutslipp. Økt bruk av fornybare kilder er derfor nødvendig om verden skal nå sine klimamål. Norsk Energi jobber med termiske energisystemer som har stor evne til å utnytte fornybare energiressurser i ulike former og temperaturnivåer. Under kan du lese mer om de fornybare energikildene og energibærere vi jobber med i ulike prosjekter.

Fornybar energi

Termisk energi

Kontakt