Treforedling

Treforedling

Norsk Energi har deltatt i studier og gjennomføringsprosjekter produksjonsanlegg for nye produkter innen trevirke. Eksempler på dette er svartpelletsproduksjon vha. teknologi med dampeksplosjon i et reaktorsystem.

I slike prosjekter tar Norsk Energi en ledende rolle for utvikling og prosjektering av det termiske energisystemet og andre hjelpesystemer. I tidligfase kan vi bistå med utarbeidelse av energi- og massebalanser, samt vurdering av optimalisering av energistrømmer for å sikre god og effektiv bruk av energi.

Vi kan bistå med følgende:

  • Teknisk støtte ifm. utvikling av kjerneteknologi
  • Prosessvurderinger ifm. konseptutvikling
  • Utarbeidelse av energi- og massebalanser
  • Vurdering av optimal prosessintegrasjon og løsninger for energieffektivisering
  • Mekaniske vurderinger av utstyr og rørsystemer
  • Prosjektering og innkjøp av utstyrspakker
  • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for komplett anlegg
  • Aktiv rolle under igangkjøring av anlegg
  • Teknisk sikkerhet (SIL, HAZOP, risikovurderinger, eksplosjonsvernvurderinger)

Kontakt