Treforedling

Treforedling

Norsk Energi har deltatt i studier og gjennomføringsprosjekter produksjonsanlegg for nye produkter innen trevirke. Eksempler på dette er svartpelletsproduksjon vha. teknologi med dampeksplosjon i et reaktorsystem.

I slike prosjekter tar Norsk Energi en ledende rolle for utvikling og prosjektering av det termiske energisystemet og andre hjelpesystemer. I tidligfase kan vi bistå med utarbeidelse av energi- og massebalanser, samt vurdering av optimalisering av energistrømmer for å sikre god og effektiv bruk av energi.

Vi kan bistå med følgende:

 • Teknisk støtte ifm. utvikling av kjerneteknologi
 • Prosessvurderinger ifm. konseptutvikling
 • Utarbeidelse av energi- og massebalanser
 • Vurdering av optimal prosessintegrasjon og løsninger for energieffektivisering
 • Mekaniske vurderinger av utstyr og rørsystemer
 • Prosjektering og innkjøp av utstyrspakker
 • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for komplett anlegg
 • Aktiv rolle under igangkjøring av anlegg
 • Teknisk sikkerhet (SIL, HAZOP, risikovurderinger, eksplosjonsvernvurderinger)

Kontakt

Paul Ystad

Paul Ystad

Seniorrådgiver
97098833

Les mer

Ronny Valjord

Ronny Valjord

Avdelingsleder
41 20 65 92

Les mer

Norsk Energi
 • Hoffsveien 13

 • P.b. 27 Skøyen

 • N-0212 Oslo

 • +47 22 06 18 00

 • E-post: 

Følg oss