Avfallsenergi

Avfallsenergi

Norsk Energi har erfaring med planlegging, prosjektering og bygging av avfallsbaserte energianlegg. Vi kan tilby assistanse innfor avgrensede deler av prosjekter eller med gjennomføring av alle faser i en utbygging. Ofte starter prosjektene med et konsept eller mulighetstudie. Viktige momenter som må vurderes ved slike anlegg er brenselkvalitet og mengde, teknologivalg, energiutnyttelsesgrad og miljøforhold.

Teknologiske løsninger som må vurderes er nært knyttet til miljø og utslipp i tillegg til god utnyttelsesgrad og driftsøkonomi. Avhengig av disse parameterne må man vurdere riktig forbrenningsteknologi som blant annet kan være ristfyring, CFB eller BFB. Utifra trykk og temperaturforhold må man også vurdere om røyk eller vannrørskjel er mest hensiktsmessig.

Valg mellom hetvannskjel eller dampkjel og nytteverdien av en eventuell dampturbin er momenter som må vurderes utfra utvikling av effektvarighetsdiagrammer. Vi har bred erfaring med dampturbiner fra tidligere prosjekter og har et egenutviklet simuleringsprogram for dampturbiner. Økt virkningsgrad ved å ta ut latent energi fra røykgassen bør vurderes. Dette må ses i sammenheng med ulike renseteknologi, utslippsforhold og forhold i eventuelt fjernvarmenett.

Illustrasjon av avfallsforbrenningsanlegget til Kvitebjørn Varme, Tromsø.

Illustrasjon av avfallsforbrenningsanlegget til Kvitebjørn Varme, Tromsø.

Når det gjelder miljø- og utslipp skal slike anlegg oppfylle en rekke krav i Avfallsforskriften, gjeldende EU-direktiver, samt det nye BAT/BREF-dokumentet som trådte i kraft i november 2019. Det er ventet at norske myndigheter i lys av dette vil komme til å skjerpe kravene til utslipp fra norske avfallsforbrenningsanlegg og det vil være ulike måter å oppfylle disse kravene på. Slik BAT /BREF er lagt opp kan det forventes at alle WtE energisentraler i Norge vil få nye utslippstillatelser med nye krav innen utgangen av 2023.

Vi har bistått med grundige vurderinger av dette bl.a. i forbindelse med etablering av nye anlegg. Der er det vurdert BAT SNCR teknologi opp mot SCR og hvordan rist og forbrenningsluft kan optimaliseres mht reduksjon av NOx. Mye av energien som frigjøres ved avfallsforbrenning skjer ved forbrenning av flyktige komponenter som frigjøres ved oppvarming på rist. 

Hvorvidt man velger SNCR eller SCR vil ha betydelse for resten av miljørenseutstyret da både krav til temperaturer, forurensingsgrad m.m vil påvirkes av dette valget. Dette vil igjen påvirke arealbehov, investeringer og drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer