Enova støtter energieffektivisering av eksisterende bygg

ENOVA ønsker nå å stimulere til at også eksisterende bygg gjennomgår en høyst nødvendig omstilling. En ny støtteordning lanseres for boligbygg og to støtteordninger blir tilgjengelig for yrkesbygg. Norsk Energi kjenner ordningene og viser hvordan disse kan snu ønskede investeringer fra røde til grønne tall.

Norsk Energi har som mål å være din naturlige partner frem mot viktige energibeslutninger. ENOVA vil i tiden som kommer fortsette å rulle ut stadig nye og tilpassede støtteordninger for eiere av næringsbygg. Vi kjenner programmene og veileder deg som forvalter av større bygg frem til ordninger som gjør at din investering blir et valg for varig reduksjon i energibehov. Vi vet at leietakere i dag spør om bygningers energiavtrykk, noe som gjør at utleier må vise at de tar sin del av ansvaret på alvor.

Frem til nå har vi sett en betydelig omstilling for nybygg. Byggebransjen har vist at de kan når de vil, og for kombinasjonen av krav til inneklima og energibruk ser vi resultater på nyoppførte bygg som ville ha vært utenkelig for få år siden. Fremover vil det være et betraktelig søkelys på eksisterende bygg. Det stilles krav til å påvise minst 20 % forbedring fra dagens tilstand. Det er med andre ord de minst energieffektive byggene sin tur denne gangen.

Visste du at du også kan få støtte til å energikartlegge bygg? Dette kan være ditt første skritt mot en avgjørende investeringsbeslutning. Du kan altså få støtte for å spare egen energiutgift, og faktisk få støtte til å påvise om tiltak har et reelt potensial. Vi viser deg hvordan!

Enova styrker satsingen på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap | Enova (ntb.no)

Kontakt: Lucy Kongevold Fjermeros eller Andreas Boon-Grønseth.

Enovasak IMG 2318 fra Lucy 201123 900x