• industri

  Industri

  Norsk Energi er et ledende spisskompetansemiljø
  innen termisk energi og energieffektivisering i
  industrien.
 • Fjernvarme

  Fjernvarme

  Fjernvarme og kjøling er en viktig del av fremtidens
  energisystem.
 • Kurs

  Norsk Energi er en av Norges ledende arrangør av
  kjeloperatør- og kjelpasserkurs og vi er akkreditert
  for å utstede kjeloperatør og kjelpassersertifikat. 
  Vi arrangerer også kurs i Energiledelse. 
 • Energisystemer i bygg

  Bygg blir stadig mer miljøvennlige og energifleksible.
  Norsk Energi har unik kompetanse på energisystemer
  i bygg.
 • Miljø og sikkerhet

  Norsk Energi har spisskompetanse på miljø og
  sikkerhet, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester
  innen disse fagfeltene.

  Foto: Shutterstock/Sarayut Sridee
 • Norsk Energi Kontroll

  Norsk Energi Kontroll AS er spesialister på uavhengige
  kontrolltjenester av utstyr og anlegg for håndtering av
  farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr innen termisk
  energi og energieffektivisering i industrien.
 • Internasjonalt

  Internasjonalt

  Internasjonalt samarbeid er forutsetning for
  å lykkes med å nå verdens mål innenfor energi,
  miljø og klima. Norsk Energi bidrar med sin
  kompetanse gjennom internasjonalt engasjement.
 • Referanseprosjekt Drammen fjernvarme Brakerøya

  Brakerøya energisentral

  Prosjekt: Utvidelse av Brakerøya energisentral,
  Drammen.
 • Norcem Brevik

  Norcem Brevik

  Prosjekt: CO2-fangst ved Norcem Brevik
  Foto: Heiko Junge / NTB

Kursoversikt

Kommende kurs

Hold deg oppdatert på våre nyheter