Resertifisering

Iht. gjeldende regelverk må kjeloperatør- og kjelpassersertifikatet fornyes hvert 5. år (ref. gyldighetsdato på sertifikatet). Kjeloperatør/kjelpasser er selv ansvarlig for å kontakte det aktuelle sertifiseringsorgan for resertifisering.

NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer som hovedregel kun sertifikat utstedt av Norsk Energi.
(For resertifisering av sertifikat som ikke er utstedt av Norsk Energi bes søker lese "Konvertering av sertifikat" lenger ned på siden)

Ved resertifisering legges førstegangssertifiseringen (sammen med kontinuerlig arbeid og praktisk erfaring/kompetanse) som grunn for en mindre omfattende eksamen. Dermed kan man ikke re-sertifisere seg hos et annet sertifiseringsorgan enn der man er sertifisert første gang/som har utstedt nåværende sertifikat.

For å få resertifiser/fornyet kjeloperatør-/kjelpassersertifikat må man fra 1. juli 2017 avlegge og bestå eksamen for resertifisering.
Dette er felles for alle tre sertifiseringsordninger som utsteder kjeloperatør-/ kjelpassersertifikat - mer informasjon.

Resertifisering før utløpsdato på gjeldende sertifikat:
Resertifisering/fornyelse av kjeloperatør-/kjelpassersertifikat må skje før utløpsdato, men tidligst 12 måneder før. Nytt sertifikat vil få gyldighet i 5 år fra utløpsdato på nåværende sertifikat 1).

Alle som skal resertifisere sitt sertifikat må avlegge og bestå ny eksamen. Det er mulig å melde seg opp til eksamen (uten knyttet til kurs), og mer informasjon om eksamen og datoer for når og hvor vi avholder eksamen samt påmeldingsmulighet finner du på siden om eksamen.

Det er også krav til relevant praksis, dvs. pass av kjel med ytelse fra og over 0,5 MW og temperatur over 110 °C, i minimum 1 av de 3 siste år.

Det er ikke et krav om å gjennomgå oppdateringskurs i forbindelse med resertifisering så lenge kravet til relevant praksis er oppfylt og man søker før utløpsdato på sertifikatet (eksamen må avlegges). Vi anbefaler likevel at man tar dette for å friske opp fagkunnskaper og få oppdatering rundt fornyelser i fagområdet.

Resertifisering foretas ved at innehaver sender sertifikatutsteder (Norsk Energi):

  • Utfylt søknadsskjema om resertifisering
  • Bevis på bestått eksamen for resertifisering (ikke eldre enn 12 mnd), ev. kursbevis fra gjennomført Oppdateringskurs med bestått eksamen.
  • Fargekopi av det gamle sertifikatet
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver vedr. relevant praksis i henhold til gjeldende regelverk
    (Relevant praksis er pass av kjelanlegg med effekt ≥ 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 °C i minimum 1 av de 3 siste årene.)
  • Foto (minimum pass-størrelse) 

1) NB; Man kan ikke utføre arbeid eller påta seg ansvar som krever sertifikat som kjelpasser/kjeloperatør etter at sertifikatet er utgått.


Resertifisering etter utløpsdato eller ved manglede relevant praksis:

Søkes resertifisering etter utløpsdato på sertifikatet eller ved manglende relevant praksis (pass av kjelanlegg med effekt ≥ 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 °C i ett av de tre siste åra) må søker gjennomføre et oppdateringskurs, samt avlegge og bestå eksamen for resertifisering før man kan søke fornyet sertifikat.
Oppdateringskurset gir en gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og veiledninger, samt teknologisk utvikling innen feltet i perioden.

Søknadsskjema
Her finner du søknad om resertifisering av sertifikater for operatører og kjelpassere.

Regelverket
Informasjon om gjeldende regelverk.

Konvertering av sertifikat
I henhold til NS-EN ISO/IEC 17024 er det ikke anledning til å konvertere* sertifikat.

  • ) Dvs. bytte fra et sertifiseringsorgan til et annet.

Vilkårene for resertifisering av sertifikat utstedt av andre sertifiseringsorgan enn Norsk Energi innebærer en ny sertifiseringsprosess, dvs fremlegge dokumentasjon på relevant praksis, gjennomføre nytt kjeloperatør-/kjelpasskurs tilsvarende tidligere nivå og bestå ny eksamen.

Gammelt "Rødt" og "Blått" sertifikat (uten utløpsdato på)
I henhold til ny "Temaveileding om bruk av farlig stoff - Kapittel 2" (§ 7.2) var disse sertifikatene kun gyldige ut 2012 og måtte innen 1. januar 2013 resertifiseres i henhold til nytt regelverket; blått til operatørsertifikat og rødt til kjelpassersertifikat. Ble ikke sertifikatene fornyet innen januar 2013 må man gjennom ny sertifisering, dvs. gjennomføre kurs og bestå eksamen arrangert av akkreditert instans (f.eks. Norsk Energi) før man kan søke om å få utstedt et nytt sertifikat.

Norsk Energi resertifiserer/fornyer som hovedregel kun sertifikat utstedt av Norsk Energi. De som har gammelt utgått blått eller rødt sertifikat utstedt av Norsk Energi må gjennomføre oppdateringskurs og bestå eksamen for på nytt å kunne søke om sertifikat. I tillegg må søkeren dokumentere relevnt praksis.

Norsk Energi kan også resertifisere/fornye et utgått gammelt blått eller rødt sertifikat (uten utløpsdato) utstedt av et sertifiseringsorgan som ikke lenger utsteder sertifikat (opphørt e.l.). Da gjelder følgende krav:

  • Blått sertifikat: Gjennomføre et kjeloperatørkurs, bestå eksamen og dokumentere gyldig praksis i minimum 3 mnd., for, etter søknad, å få utstedt kjeloperatørsertifikat.
  • Rødt sertifikat: Gjennomføre et kjelpasserkurs, bestå eksamen og dokumentere gyldig praksis i minimum 2 år for, etter søknad, å få utstedt kjelpassersertifikat.

Spørsmål - send epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring til Anne Evensen på tlf. 22 06 18 91.