Vannørkjeler

Vannrørkjeler

Vannrørkjeler er mye brukt i industri med behov for høytrykksdamp som gjerne er overhetet. Typiske anlegg er kraftvarmeverk med brensler basert på avfall, bioenergi, kull, naturgass/biogass, mv. I envannrørkjel skjer fordampningen på innsiden av vannrør, mens varm avgass/røykgass går på utsiden av rørene. På toppen av vannrørskjelen er det en dampdrum for distribusjon av vann og damp til ogfra de ulike seksjonene i kjelen. I tillegg fungerer den som en buffer for å håndtere driftsvariasjoner i temperatur og energi i røykgassen. 

Vannrørskjeler grupperes normalt i to hovedgrupper, vannrørkjeler med naturlig sirkulasjon ogvannrørkjeler med tvangssirkulasjon. I kjeler med naturlig sirkulasjon skapes sirkulasjonen av tetthetsforskjellen på væskesøylen i fall- og stigerør, men i vannrørkjeler med tvangssirkulasjon skapes sirkulasjonen av pumper. I vannrørskjeler med tvangssirkulasjon står man friere til å arrangere heteflatene enn i en vannrørskjel med naturlig sirkulasjon. Ofte kan man finne begge sirkulasjonsprinsippene i samme kjelkonstruksjon. 

Vannrørkjeler stiller normalt strenge krav til vannbehandling på grunn av høye heteflatebelastningerog vanskelig tilgjengelighet for rengjøring på vannsiden. 

Kjelen er normalt bygd opp med fire hovedseksjoner hvor varmeoverføringen skjer: 

 • Innløpskammer med vann/dampkjølte vegger 
 • Overheter (øker damptemperaturen over metningspunktet) 
 • Fordamper (vann fordampes) 
 • Ekonomiser (matevann forvarmes til nær kokepunktet)  

Energigjenvinningsanlegg hvor spillvarmekilden er krevende støvholdige avgasser med høye temperaturer vil vannrørkjeler være en aktuell teknologi. 

Norsk Energi har spisskompetanse på vannrørkjeler og design av høytrykk dampsystemer. Vi kan bistå med følgende: 

 • Konsept- og forstudier på kraftvarmeverk  
 • Konsept- og forstudier på energigjenvinning fra varme avgasser 
 • Prosjektering, innkjøp, byggeoppfølging og igangkjøring av anlegg 
 • Tilstandsvurdering og tiltak for utbedringer av skader og slitasje på kjelens avgasside 
 • Kartleggingsstudier i eksisterende kjelanlegg med utarbeidelse av energi- og massebalanse for kjelen og forslag til tiltak for driftsoptimalisering 
 • Vurderinger knyttet til renseutstyr, vannkvalitet og regulering av vannrørkjeler 
 • Kjelpasserkurs og utstedelse av kjelpassersertifikater 

Kontakt

 • Paul Ystad
  Paul Ystad

  Seniorrådgiver
  97098833
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Ronny Valjord
  Ronny Valjord

  Avdelingsleder
  41 20 65 92
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer