Energi- og prosessteknikk

Energi- og prosessteknikk

Energi- og prosessteknikk har vært Norsk Energis kjernekompetanse siden 1916. Vi deltar i rådgivningsoppdrag i forbindelse med nyetablering, utvidelser og forbedringer ved de fleste typer industri- og energianlegg i Norge. Våre rådgivere kjennetegnes ved at de holder høyt faglig nivå i kombinasjon med praktisk erfaring.

I prosjekter bistår vi med spisskompetanse innen prosessvurderinger, detaljkunnskap om kjelanlegg, varmepumper, varmevekslere, pumper og annet prosessutstyr. Vi har opparbeidet oss god kompetanse og prosessforståelse for alle typer prosessanlegg. Vi er derfor en foretrukket samarbeidspartner hos gründere og innovasjonsbedrifter som jobber med pilotering og kommersialisering av innovativ teknologi og kjerneprosesser.

Vi prosjekterer normalt energisentraler og termiske energianlegg med delte entrepriser og påtar oss funksjonsansvar for anleggene. I disse prosjektene leverer vi ofte for mulighetsstudie, forprosjekt, budsjettkalkyler, elektromekanisk prosjektering, kontrahering, byggeledelse, idriftsettelse og opplæring. Vi har derfor skaffet oss god erfaring gjennom å være med i alle faser i mange prosjekt. Ved ønske om totalansvar for prosjektering av energisentraler har vi i flere prosjekter hatt ansvar for andre fagdisipliner som arkitekt, bygg og elektroarbeider gjennom samarbeidspartnere.

Vi tilbyr spesialisert rådgivning relatert til industrianlegg, varmesentraler, fjernvarme, forbrenningsanlegg og bygg.  Arbeidsområdet inkluderer hele prosjektløpet, fra mulighetsstudie/forprosjekt, gjennom prosjektering, bygging og idriftsettelse. 

Norsk Energi kan bistå med følgende innen prosessteknikk:

 • Innhenting og dataanalyse av energi- og produksjonsdata 
 • Energikartlegging og utarbeidelse av energi- og massebalanser
 • Identifisering og utredning av ENØK-tiltak
 • Konseptutvikling og prosessdesign for nye varmeanlegg, energianlegg og prosessanlegg
 • Prosessvurdering, tilstandsvurdering og problemløsning i eksisterende anlegg
 • Prosjektering, innkjøp, byggoppfølging og igangkjøring
 • Utarbeidelse av teknisk underlag (kravspesifikasjoner, designbasis, flytskjemaer, lister, tekniske spesifikasjoner, mv)
 • CFD-simulering av varmeovergang og strømningsforhold i prosessutstyr
 • Kostnadsvurderinger og lønnsomhetsvurderinger
 • Utarbeidelse av søknader om offentlig støtte til utredning og investering

Kontakt

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer