Søknader

På denne siden finner du søknadsskjemaer for kjeloperatørsertifikat og kjelpassersertifikat.
Informasjon om sertifisering og krav til utstedelse av sertifikat finner du på siden om sertifisering.
Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger gitt i søknadsskjemaer finner du i vår personvernerklæring.

Sertifikatgebyr:
Utstedelse av nytt sertifikat og ved resertifisering: kr 1 400,-
Utstedelse av sertifikat ved tapt/mistet sertifikat: kr 750,-

Brev med forlengelse av gyldighetsdato i 2021, kr 350,- (mer informasjon)

Søknader om 1. gangs utstedelse av sertifikat:

Har du sertifikat fra tidligere skal du ikke benytte disse skjemaene, men skjema for resertifisering som du finner litt lenger ned på siden.

Søknad om resertifisering/fornying: 

Informasjon om resertifisering.
NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer i hovedsak kun sertifikat utstedt av Norsk Energi. Resertifisering kan tidligst foregå 12 mnd. før utløpsdato.
For resertifisering av sertifikat som ikke er utstedt av Norsk Energi (dvs. utstedt av andre sertifiseringsordninger) bes søker lese om regelverket knyttet til det - se konvertering av sertifikat og regelverket.


Maskinister:

Maskinister bes lese gjeldende regelverk og nedenstående informasjon før ev. søknad fylles ut og sendes inn til Norsk Energi.
NB! Det er krav om teori og praksis innen dampkjeler.

NB! Maskinister som søker om å få utstedt kjelpassersertifikat må betale for medgått tid i forbindelse med gjennomgang av innsendt dokumentasjon, uavhengig av om dette fører til anledning til å avlegge eksamen eller ikke. I tillegg må det betales for eksamensavgift dersom eksamen avlegges og ev. kursavgift (eksamensavgift er inkl i kursavgiften). Ved ev. utstedelse av sertifikat må ovennevnte sertifikatgebyr også betales. Se krav til dokumentasjon på søknadsskjema.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.