Søknader om kjelsertifikat

På denne siden finner du søknadsskjemaer for kjeloperatørsertifikat og kjelpassersertifikat.
Informasjon om sertifisering og krav til utstedelse av sertifikat finner du på siden om sertifisering.
Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger gitt i søknadsskjemaer finner du i vår personvernerklæring.

Sertifikatgebyr:
Utstedelse av nytt sertifikat og ved resertifisering: kr 1 500,-
Utstedelse av sertifikat ved tapt/mistet sertifikat: kr 750,-

Søknader om 1. gangs utstedelse av sertifikat:
Har du sertifikat fra tidligere skal du ikke benytte disse skjemaene, men skjema for resertifisering som du finner litt lenger ned på siden.

Søknad om Kjeloperatørsertifikat
Søknad om Kjelpassersertifikat


Søknad om resertifisering/fornying:

Informasjon om resertifisering.
NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer i hovedsak kun sertifikat utstedt av Norsk Energi. Resertifisering kan tidligst foregå 12 mnd. før utløpsdato.
For resertifisering av sertifikat som ikke er utstedt av Norsk Energi (dvs. utstedt av andre sertifiseringsordninger) bes søker lese om regelverket knyttet til det - se konvertering av sertifikat og regelverket.

Søknad om resertifisering av sertifikat for kjelpasser/kjeloperatør


Maskinister:

Maskinister bes lese gjeldende regelverk og nedenstående informasjon før ev. søknad fylles ut og sendes inn til Norsk Energi.
NB! Det er krav om teori og praksis innen dampkjeler.

Søknad om kjelpassersertifikat for maskinister

NB! Maskinister som søker om å få utstedt kjelpassersertifikat må betale for medgått tid i forbindelse med gjennomgang av innsendt dokumentasjon, uavhengig av om dette fører til anledning til å avlegge eksamen eller ikke. I tillegg må det betales for eksamensavgift dersom eksamen avlegges og ev. kursavgift (eksamensavgift er inkl i kursavgiften). Ved ev. utstedelse av sertifikat må ovennevnte sertifikatgebyr også betales. Se krav til dokumentasjon på søknadsskjema.