Varmepumper

Varmepumper

Det etableres hvert år mange varmepumper i norske næringsbygg og industrianlegg. Felles for disse er høye mål til både ytelse og miljøeffekt. Svært få følger opp anleggene i drift og etterprøver målene som ble satt. Ved oppfølging oppdages ofte vesentlige avvik for både for ytelse og virkningsgrad. 

Norsk Energi og varmepumpe-/kjøleanlegg

Norsk Energi har lange tradisjoner i å hjelpe industrien med å utnytte energi effektivt. Vi har blant annet spisskompetanse innen fjernvarme, fjernkjøling, systemforståelse, styring og regulering. Dette har gitt oss et godt fundament for å prosjektere gode varmepumpeanlegg.

Vi har blant annet vært konsulent for bygging av:

 • SNØ Lørenskog hvor det benyttes varmepumper til snø produksjon i skihallen og restvarme leveres til lokalt fjernvarmenett
 • Ørlandet kampflybase med energisentral basert på varmepumper
 • 16 MW (HFO 1234ZE) varmepumpe/kjølesentral på Fornebu for Oslofjord Varme
 • 13 MW (NH3) varmepumpesentral som kan levere 90˚C utgående turtemperatur for Drammen Fjernvarme
 • Flere mindre energisentraler i størrelsesområdet 1-2 MW og mulighetsstudier for nye utbygginger.
Illustrasjonsbilde varmepumper

Brakerøya Energisentral i Drammen med 3x4,5MW ammoniakkvarmepumper er planlagt utvidet

Prosjektgjennomføring

Til tross for god varmepumpeteknologi kan det oppstå avvik mellom økonomi i forprosjekt og virkelighet. For å unngå dette er det viktig å kombinere god kompetanse med god kontroll og oppfølging igjennom hele prosjektet. 

Innledende fase og mulighetsstudier

Frem til innkjøp av et anlegg legges 80-90 % av premissene for økonomien i et prosjekt.  Det er derfor meget viktig å gjøre en grundig jobb i denne fasen. Vi kan tilby tjenester innenfor

 • Valg av teknologi og kulemedievurderinger
 • Anbefale systemløsning
 • Foreslå tiltak for optimering av COP
 • Dimensjonering og lay out
 • Etablere investeringskalkyler
 • Lønnsomhetsberegninger

Der Norsk energi ikke selv er engasjert kan vi tilby en 3. parts vurdering. Kontroll, bearbeiding av konsept og innspill i innledende fase kan forhindre store tap og øke kundens fortjeneste i prosjektet betydelig.

Byggefase

Mange varmepumpeanlegg blir kjøpt inn under totalentrepriser for bygg. Entreprenørens fokus blir ofte å levere anlegget rimeligst mulig. De fleste besparelsene reduserer anleggets prestasjonsnivå. Vi ser at dette i særlig grad går utover anleggets styringsfilosofi og styresystem. Resultatet blir ofte uheldig styring, vanskelig brukergrensesnitt og driftsproblemer.  

For å bedre disse forholdene anbefaler vi at man i prosjektets innledende fase utarbeider et flytskjema og en funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dette kan Norsk Energi påta seg funksjonsansvaret for. Med en slik beskrivelse blir det også enklere å kontrollere og teste anlegget før kundens overtakelse. I tillegg bistår vi med generell oppfølging og dialog med totalentreprenør igjennom prosjektet.

For større prosjektet utført i regi av energiselskaper anbefaler vi delte entrepriser. Norsk Energi påtar seg da ansvaret for funksjon, konstruksjon, integrasjon, idriftsettelse og opplæring.

Driftsfase og optimering av eksisterende anlegg

Det er ofte mulig å gjøre store forbedringer på eksisterende anlegg. For å oppnå maksimal ytelse anbefaler vi gjennomgang av varmepumpe- og kjøleanlegg etter idriftsettelse og vi tilbyr:

  • GAP analyse (overordnet økonomisk revisjon).  Vi avklarer hva som ble lagt til grunn for investeringsbeslutning sammenlignet med hvordan anlegget presterer i dag.
  • Problemløsning og forbedring
   Arbeidet gjøres ved gjennomgang av flytskjema, samtale med driftspersonale og befaring på anlegget. Vi identifiserer årsaken til eventuelle problemer og foreslår forbedringstiltak.
  • Prioritering av tiltak
   Vi estimerer investeringsbehov, årlig besparelse og vedlikeholdskostnader på forbedringstiltak slik at de mest lønnsomme tiltakene enkelt kan prioriteres. 
  • Gjennomføring av tiltak
   Vi har god kontakt med markedet og bistår byggherren med gjennomføring av tiltak.
 • Opplæring
  Tilpasses spesifikt for hvert anlegg og kombineres med befaring.
 • Energioppfølging
  Med erfaring fra en rekke energiledelseprosjekter kan vi raskt lage en plan for hvilke parametere som bør følges opp. 

Kontakt

 • Johan Grinrød
  Johan Grinrød

  Spesialrådgiver
  95 77 17 97
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Sven Danielsen
  Sven Danielsen

  Avdelingsleder
  +47 22 06 18 28
  +47 92 06 39 85
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer