• karusell international 3
  • karusell international 1
  • karusell international 2

Internasjonalt

Norsk Energi har i snart 20 år vært engasjert i prosjektarbeid i utviklingsland og land med overgangsøkonomier, med rådgivning innenfor våre tradisjonelle fagområder. Vi har i dag en bred portefølje av prosjekter innenfor energieffektivisering, konvertering til fornybar energi, utslippskutt og renere produksjon, vannkraft og miljøkonsekvensutredninger, og institusjonsbygging, forvaltning, rammebetingelser og miljøstandarder. Vi jobber med rådgivning og opplæring til både lokale og sentrale myndigheter, energiselskaper og industribedrifter, og organisasjonslivet og sivilt samfunn for øvrig. Prosjektene er finansiert av bistandsmidler, private kunder og internasjonale finansieringsinstitusjoner/mekanismer som NEFCO, EBRD, Verdensbanken, UNDP og USAID.

Norsk Energi har gjennomført en rekke større kapasitetsbyggingsprogram innenfor bl.a

  • Renere produksjon og energieffektivisering i industrien
  • Energiledelse og energioppfølging i industrien
  • Miljø- og sosialkonsekvensutredninger i vannkraftsektoren
  • Forstudier og forretningsplaner for energi, miljø- og klimaprosjekter
  • Karbonfinansiering: CDM og JI
  • Petroleumsforvaltning

Tradisjonelt har Norsk Energi fokusert på overgangsøkonomier i regioner som Øst-Europa, Sentral-Asia og Balkan, der behovet for effektivisering og modernisering av industrisektoren har vært stort. De siste årene har vi også jobbet i Afrika sør for Sahara, og i Øst-Asia og Kina. Vi jobber alltid tett med lokale partnere og underleverandører, som sikrer lokalkunnskap, forankring, resultatspredning og oppfølging etter prosjektavslutning.

Norsk Energis internasjonale portefølje sorterer under avdeling for bygg.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.