Sikkerhet

Sikkerhet

Våre kunder innenfor tjenesteområdene sikkerhet og risikostyring, har én ting felles: et mål om at ingen skal skade seg på jobb, og at risikoen for at store ulykker og hendelser skal reduseres til et akseptabelt nivå. Vi i Norsk Energi har de samme målene når vi utfører prosjekter for våre kunder, og vi bruker vår kompetanse og erfaring til å videreutvikle og forbedre kundens sikkerhets- og risikostyringsprosesser. 

For å unngå ulykker og uønskede hendelser er det nødvendig å kjenne risikoen i egen virksomhet. Ved å kjenne sin egen risiko og ha et bevisst forhold til hvilken risiko som kan aksepteres, kan virksomheten oppnå god og effektiv styring av sin egen risiko. Dette etableres og vedlikeholdes gjennom en proaktiv risikostyringsprosess. 

Analyser og tjenester utføres av fagkvalifiserte personer med spesialkompetanse og lang, sammensatt erfaring fra fagområdet sikkerhet. Nøyaktig og korrekt dokumentasjon med nødvendige referanser er en viktig og integrert del av hvert enkelt oppdrag og dokumenteres i tillegg til selve analysene i selvstendige rapporter utarbeidet av Norsk Energi.  

Norsk Energi tilbyr et bredt spekter av tjenester og rådgivning innen området sikkerhet og risikostyring, i alle deler av risikostyringsprosessen.  

 

Våre tjenester:

Generell rådgivning innen sikkerhet og risikostyring for alle typer virksomheter

 • GAP-analyse (behovsanalyse eller behov/gap-analyse)
 • Bistand med ivaretagelse av krav i lovverk, forskrifter og relevante standarder
 • Bedriftsspesifikke kurs innen sikkerhets og risikostyring

Risikoanalyser

 • Risikoanalyse for virksomheter som behandler farlig stoff
 • Risikoanalyse for storulykkevirksomheter 
 • HAZID (Hazard IDentification)
 • HAZOP (HAZard and Operability Analysis)
 • ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser)
 • Miljørisikoanalyse
 • Sikringsrisikoanalyse (security)
 • Kjemikalierisikovurdering
 • Feiltreanalyser
 • Bow-tie analyse

Eksplosjonsvern

 • Eksplosjonsrisikovurderinger 
 • Områdeklassifisering
 • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument
 • ATEX-kurs

Vurderinger av krav iht. Storulykkeforskriften

 • Strategi for å forebygge og begrense storulykke (MAPP)
 • Sikkerhetsrapport, meldingsrapport
 • Vurdering av hensynssoner og risiko for 3. person
 • Vurdering av farlige kjemikalier
 • Bistand til samtykkesøknad

Beredskap

 • Beredskapsanalyser 
 • Etablering av beredskapsplaner
 • Veiledning til beredskapsøvelser

HMS-styringssystemer, internkontroll og kvalitetssikring

 • GAP-analyse (behovsanalyse eller behov/gap-analyse)
 • Utvikling av arbeidstillatelsessystem
 • Utvikling av årshjul for HMS-oppfølging
 • Ivaretagelse av SHA i prosjekter, iht. krav i Byggherreforskriften 
 • Bedriftsspesifikke kurs innen sikkerhets- og risikostyring

Systemrevisjoner i forhold til relevante interne eller eksterne, HMS-krav

 • Bistand ved forberedelser og gjennomføring av systemrevisjoner fra eksterne interessenter
 • Bistand ved forberedelser og gjennomføring av interne revisjoner i virksomheten

Gransking av hendelser og ulykker

 • Ledelse av gransking inkludert dokumentasjon og rapportering 

Instrumentert sikkerhet 

 • SIL (safety integrity level)-analyser

Kontakt

 • Tone Kalstad
  Tone Kalstad

  Seniorrådgiver
  99 01 53 74
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Marthe Hove Bjørnæs
  Marthe Hove Bjørnæs

  Avdelingsleder
  930 93 439
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.