Anker og klager

Norsk Energi har følgende prosedyrer for mottatte anker og kundeklager innenfor sertifiseringsordningen og kursgjennomføringen.

Anker på avgjørelser om sertifisering:

 • Avgjørelser tatt av NE, kan ankes av sertifikatsøker /innehaver.
 • Kun skriftlige anker vil bli behandlet
 • Anken sendes NE ved kursansvarlig (avd.leder for kurs).
 • Adm. dir. er ansvarlig for at anken får en forsvarlig behandling – undersøke anken og avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes som svar på anken - innen en måned etter dato for mottak av anken.
 • Avgjørelsen tas i sertifiseringsrådet er endelig for NEs vedkommende.
 • Anken skal ikke føre til diskriminerende handlinger mot personen som anker.
 • Resultatet av behandlingen skal sendes skriftlig til anker.
 • Anken registreres og arkiveres sammen med resultat av behandlingen.
 • Hvis aktuelt må adm.dir sørge for at det blir iverksatt hensiktsmessige endringer og korrigerende tiltak.

Klager
Klager (kundeklager) kan f.eks. være på kurslokaler, kursinnhold etc.

 • Kun skriftlige klager vil bli behandlet.
 • Klager behandles av kursansvarlig (avd.leder for kurs), alternativt sertifiseringsrådet ved NEs adm.dir, som ikke er involvert i opplæringen eller sertifiseringsprosessen, senest 1 mnd etter dato for mottak av klagen.
 • Klagen behandles fortrolig og på en konstruktiv og upartisk måte.
 • Resultatet av klagen skal sendes skriftlig til klageren.
 • Klagen registreres og arkiveres sammen med resultat av behandlingen.
 • Hvis aktuelt må kursansvarlig sørge for at det blir iverksatt hensiktsmessige endringer og korrigerende tiltak.