Ulykkesgranskning

Ulykkesgransking

Gransking av ulykker og uønskede hendelser settes i gang for å avdekke årsaker til hendelsen slik at fremtidige ulykker og uønskede hendelser kan unngås. Norsk Energi kan bistå med gransking etter uønskede hendelser og ulykker.

Basert på innsamlet data (intervjuer, befaring, gjennomgang av hendelsesforløp) gjøres en analyse for å finne direkte årsaker, indirekte/underliggende årsaker og rotårsaker som førte frem til hendelsen. For å unngå at lignende hendelser gjentas i fremtiden foreslås ofte en rekke tiltak for å eliminere de identifiserte farene. Det er viktig at resultater, funn og tiltak kommuniseres godt i hele selskapet. Norsk Energi kan også bistå med å kommunisere årsaksbildet og hendelsesforløpet til organisasjonen i etterkant av granskingen.

Kontakt