Norsk Energis fagavdelinger

En nærmere beskrivelse av avdelingenes kompetanseområder er gitt under hver enkelt avdeling. 

Fjernvarme og fornybar energi
- er rådgiver innen alle ledd i fjernvarmeutbygging, varmesentraler, distribusjonsnett, kundesentraler og innen produksjon og distribusjon av fornybar termisk energi.

Energisystemer i bygg
- avdelingen har spisskompetanse på varmeanlegg og kjøleanlegg i bygg og eiendomssektoren.

Industri
- er spesialister på bruk av termisk energi i industrien,  energigjenvinning og energieffektivisering.

Kurs
Vi er landets ledende arrangør av kjeloperatør- og kjelpasserkurs. Vi arrangerer også kurs i Energiledelse.

Avdelingskontorer
Vi har avdelingskontorer i Bergen og på Gjøvik. I tillegg er vi representert i Fredrikstad, Stavanger, Arendal, Trondheim og Grimstad. Kontaktinformasjon.

Norsk Energi Kontroll AS
Norsk Energis selskap for kontrolltjenester fra upartisk tredjepart.

Jon Tveiten

Jon Tveiten

Administrerende direktør
+47 22 06 18 59
+47 91 32 42 17

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss