Miljørisikoanalyser

Miljørisikoanalyser

Mange virksomheter som har forurensende utslipp eller håndterer miljøfarlige stoffer er pålagt å gjennomføre en miljørisikoanalyse. Krav om miljørisikoanalyse finnes i forurensningsloven, forurensningsforskriften og internkontrollforskriften, evt.  i utslippstillatelsen.  

I en miljørisikoanalyse kartlegges og vurderes fare for potensielle uønskede hendelser og risiko. Deretter blir det utarbeidet planer og tiltak for redusere/håndtere risikoforholdene.

Hva inngår i miljørisikoanalyser?

Miljørisikoanalyser har særskilt fokus på forhold og uønskede hendelser/uhell med konsekvenser for miljø, utslipp til luft, grunn og vann samt støy mv.:

 • Kartlegging av prosesser, utstyr og aktiviteter som kan medføre miljøskadelige utslipp
 • Lagring og håndtering av miljøfarlige stoffer, kjemikalier, olje mv.
 • Overfylling, feilfylling, lekkasjer fra lagertanker og rørsystemer
 • Håndtering av avfall
 • Støy og lukt fra prosesser og aktiviteter

Hvordan gjennomføres miljørisikoanalyser?

I likhet med andre typer risikoanalyser er miljørisikoanalyser en systematisk fremgangsmåte der uønskede hendelser analyseres med tanke på sannsynlighet for at et uhell kan skje og konsekvensen hvis uhellet inntreffer. Etablerte stedlige barrierer vurderes for å fastsette sannsynlighet og konsekvens. Den samlede risikoen beregnes og vurderes opp mot fastsatte akseptkriterier.

Den samlede risikoen sorteres i tre grupper: 

 1. Grønn - akseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen er normalt ikke nødvendig 
 2. Gul - middels risiko: Tiltak for å redusere risikoen bør gjennomføres 
 3. Rød - uakseptabel risiko: Tiltak for å redusere risikoen er påkrevd 

En vesentlig del av analysen er forslag til risikoreduserende tiltak, slik at man havner i grønt område. Den gjenværende risikoen bør/skal håndteres av virksomhetens beredskap.

Hva kan Norsk Energi tilby? 

Norsk Energi tilbyr assistanse til gjennomføring av miljørisikoanalyse og andre typer risikoanalyser. 

Vi utfører alt fra innledende grovanalyser til detaljerte tekniske vurderinger, både i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen.

Erfaring 

Norsk Energi har omfattende erfaring fra risikoanalyser innen en rekke ulike virksomheter som:

 • Varmesentraler/fjernvarme 
 • Biobrenselanlegg 
 • Trelast/sagbruk 
 • Treforedling 
 • Kjemisk industri 
 • Næringsmiddelindustri 
 • Deponigass/komposteringsanlegg 
 • Vannforsyning inkl. kloranlegg 
 • Oljeterminal

Kontakt

 • Kjell Olav Nerland
  Kjell Olav Nerland

  Spesialrådgiver
  91 13 72 06
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer

 • Dag Borgnes
  Dag Borgnes

  Seniorrådgiver
  99 79 60 87
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Les mer