Konstruksjon

Foto: Shutterstock/nostal6ie

Konstruksjon

Konstruksjonsressursene i Norsk Energi løser oppgaver på tvers av foreningens ulike virksomheter. Fellestrekk for konstruksjonsoppgavene er termiske forhold, temperaturutvidelse, høye trykk og krav til inngående forståelse av PED, NS-EN 13480, NS-EN 13445 mfl. Ulike oppgaver fra fjernvarme, landbasert industri, smelteverk, gassinstallasjoner og oljelagring leder til en bred forståelse og bruk av konstruksjonsfaget. Våre konstruktører kan også ta rolle som koordinatorer for 3D modell og BIM i prosjekter. Konstruksjonskompetansen karakteriseres gjennom:

 • Høyt faglig nivå, teoretisk og praksis fra feltarbeid
 • Håndberegninger og FEM-analyser,
 • BIM
 • Samarbeidsløsninger 3D, tverrfaglig, eksterne aktører
 • Scanning av eksisterende anlegg
 • Informasjonsflyt fra PFD, P&ID til 3D og BOM
 • Innløftsprosedyrer
 • Sikker gjennomføring av prosjektering. Organisert i en vault/SQL -administrasjon.
 • Beregning av trykk-komponenter, NS-EN 13445
 • Materialkrevende prosesser under høye temperaturer
 • Materialvalg for ulike prosesser og miljøer
 • Kravstiller til komponentprodusenter, tillatte krefter, detaljering
 • Produksjonsunderlag, ISO, BOM, GA
 • Beregning av veggtykkelse, avgreninger, innfestinger
 • Fleksibilitetsanalyse, rørberegning NS-EN 13480
 • Beregning rørsupport og sekundærstål
 • Statiske laster
 • Dynamiske laster
 • Prosessanlegg på akustiske isolatorer (forhindre struktur-støy)
 • Inngående forståelse av prosessforhold som NPSH, water hammer, flashing, svingninger/eksitasjonskilder, termisk utvidelse
 • Utvendig fjernvarme
Illustrasjonsbilde

Kontakt