Søknad om medlemskap

Undertegnede søker herved om medlemskap i Norsk Energi, i henhold til foreningens vedtekter § 3 - Medlemskap.

Informasjon om søker

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Jeg samtykker til at Norsk Energi lagrer og bruker mine kontaktopplysninger, for å administrere mitt eller min arbeidsgivers medlemskap i foreningen. Dette innebærer behandling av mine personopplysninger for å tilby bedriften eller meg medlemsfordeler som nevnt her, informasjon om aktuelle saker via direkte e-post eller via nyhetsbrev.

Jeg er informert om at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til at jeg eller bedriften fortsetter å være medlem i Norsk Energi tilbake. Måten jeg kan gjøre dette på er å sende e-post eller brev til Norsk Energi, der jeg melder meg eller bedriften ut av foreningen. Dette er iht. Norsk Energis vedtekter.

Mer informasjon om Norsk Energi sin behandling av personopplysninger.