Spredningsberegninger

Spredningsberegninger og skorsteinshøydeberegninger

Spredningsberegninger benyttes til bestemmelse av skorsteinshøyde, kartlegging av luftforurensningsbidrag, vurderinger av tiltak og utarbeidelse av luftkvalitetskart/sonekart. 

Beregningene utføres normalt ved hjelp av modellen AERMOD. AERMOD er US EPAs anbefalte modell for spredningsberegninger av mobile og stasjonære kilder i avstander opptil 50 km fra kilden.  AERMOD er også blant modellene som angis i Miljødirektoratets veileder.

Digitale terrengdata, nærliggende bygninger, utslippsdata og meteorologidata (timedata) legges inn i modellen.  Deretter beregnes forurensningsbidrag fra aktuelle utslippskilder.  

 

Spredningsberegninger

Forurensningsbidrag beregnet med spredningsmodellen AERMOD

Norsk Energi har omfattende erfaring med spredningsberegninger av utslipp fra industri- og fjernvarmeanlegg. I tillegg til støv, NOx og lukt har spredningsberegningene omfattet SO2, miljøgifter samt nitrosaminer og nitraminer fra aminbaserte CO2-fangstanlegg ved Kårstø og Klemetsrud.

Kontakt

Kjell Olav Nerland

Kjell Olav Nerland

Spesialrådgiver
91 13 72 06

Les mer

Dag Borgnes

Dag Borgnes

Seniorrådgiver
99 79 60 87

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss