Generalforsamling og Årsmøte 15. juni

Norsk Energis Generalforsamling og Årsmøte den 15. juni 2022 avholdes hos Louise Restaurant og Bar, Aker Brygge, Oslo. Alternativt kan du delta via Teams. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet er åpent for alle. Årets Emil-pris (energi- og miljøpris) vil bli delt ut under Årsmøtet. 

Les mer

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder kartlegging og innføring av energisparende tiltak i bygg. Enova har fått tilført friske penger fra regjeringen til gjennomføring av slike tiltak og har opprettet en ny støtteordning: Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier. Norsk Energi kan bidra med energikartlegging, forslag til tiltak og Enova-søknader.

Les mer

Resultater fra tilsynsaksjon med kjelanlegg

Resultatet fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2021 er nå klart. Det ble funnet avvik ved 92 prosent av tilsynene. Norsk Energi har lang erfaring innenfor sikkhetsfeltet og har bistått en rekke virksomheter med lukking av avvik etter tilsynsaksjonen.

Les mer

Norsk Energi samarbeider med Ukraina

Norsk Energi vil hjelpe sine ukrainske partnere ved å engasjere dem i betalte oppdrag, noe de sårt trenger akkurat nå. I tillegg donerte ansatte i Norsk Energi penger til medisiner og mat til gamle og syke i havnebyen Odessa sør i Ukraina.

Les mer

Disen Borettslag fornøyd med fjernvarmetilknytning

Med bakgrunn i en enøk-analyse utført av Norsk Energi gjorde Disen Borettslag i Oslo omfattende oppgradering av sitt varmeanlegg i 2018. Nå - tre år etter - kan de konstatere at oppgraderingen var vellykket.

Les mer

Energiledelse steg for steg

Norsk Energi bistår bedrifter med innføring av energiledelse steg for steg. En nylig publisert internasjonal standard (ISO 50005:2021) kan være et nyttig verktøy for å måle bedriftens modenhet, og steg for steg innføre energiledelse.   

Les mer

Drammen Fjernvarme utvider på Brakerøya

Brakerøya varmesentral som har vært i drift siden 2011 skal nå utvides kraftig for å kunne levere varme og kjøling til Nye Drammen Sykehus, den nye helseparken og den planlagte nye fjordbyen langs strandsonen i Drammensfjorden. Norsk Energi er konsulent for utvidelsesprosjektet. 

Les mer