Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 10. juni ble to styremedlemmer og et varamedlem gjenvalgt. I valgkomitéen ble to medlemmer gjenvalgt og et nytt medlem valgt. De ansatte hadde gjenvalgt Hans Even Helgerud som styrerepresentant.

Les mer

EMIL-prisen 2021 til Salten Energigjenvinning

Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2021 er tildelt Salten Energigjenvinning AS for gjenvinning av spillvarme på Elkem Salten Verk i Straumen, Nordland. Energigjenvinningsanlegget, som gjenvinner omtrent 28 % av den elektriske energien i verkets tre smelteovner, har gjort Elkem Salten til ett av verdens mest energieffektive silisiumverk. Energigjenvinningsanlegget er nå klart for igangkjøring.

Les mer

Med sikkerheten i kjel og hjerte

Odd Werner Dåvøy går nå over i pensjonistenes rekker etter mer enn 34 år i Norsk Energi avdeling Bergen. Odd startet opp Bergenskontoret i 1987 og var leder der i mange år før han etter hvert gikk over til å bli spesialrådgiver. Han har også vært svært aktiv innenfor kursvirksomheten til Norsk Energi, bla som kursleder for kjeloperatør- og kjelpasserkursene.

Les mer

Årsmøte og Generalforsamling 10. juni

Generalforsamling og Årsmøte den 10. juni gjennomføres også i år digitalt. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet/Webinaret er åpent for alle. Årets Emil-pris (energi- og miljøpris) vil bli delt ut under webinaret. 

Les mer

Årsrapporten for 2020

Norsk Energis årsrapport for 2020 foreligger nå. Der kan du blant annet finne Styrets årsberetning og årsregnskapet samt en presentasjon av noen av prosjektene vi har jobbet med gjennom året.

Les mer

Langskip har kastet loss

Langskip har kastet loss

Like før jul vedtok Stortinget å støtte regjeringens plan om gjennomføring av et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO₂ -håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂. Prosjektet har fått navnet Langskip. Nå har arbeidet startet – og Norsk Energi er med.

Les mer

Marie Haugen Trondheimskontor

Norsk Energi åpner Trondheimskontor

Fra 15. februar er Norsk Energi også lokalisert i TrondheimEtter åtte år ved Norsk Energis hovedkontor i Oslo, har seniorrådgiver Marie Haugen tatt med seg både familien og jobben, og flyttet hjem til røttene i Trondheim. 

Les mer

Norsk Energi
  • Hoffsveien 13

  • P.b. 27 Skøyen

  • N-0212 Oslo

  • +47 22 06 18 00

  • E-post: 

Følg oss