Regelverk

Det er «Forskrift om håndtering av farlig stoff» (Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering) med tilhørende veiledning til Forskriften og "Temaveiledning om bruk av farlig stoff -del 2" som blant annet stiller krav om kompetanse og sertifikat for betjening av kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer med effekt lik eller større enn 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 °C.

Kapittel 2 i Temaveiledning om bruk av farlig stoff -del 2 omhandler kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer. I § 7-Kompetanse stilles det krav om at betjening av kjelanlegg med effekt ≥ 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 °C krever opplæring og sertifikat fra akkreditert instans (i henhold til NS-EN ISO/IEC 17024), og at kompetansen skal vedlikeholdes.

Norsk Energi er akkreditert av Norsk Akkreditering for utstedelse av kjeloperatør- og  kjelpassersertifikat iht. NS-EN ISO/IEC 17024.

Sertifikatkrav
Kjeloperatører: 3 måneders bedriftsintern opplæring med damp- og kondensatsystemer (effekt ≥ 0,5 MW og vann- eller damptemperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikatog kjeloperatørkurs med bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans. Mer informasjon om kjeloperatør/kjeloperatørkurs

Kjelpasser: 2 års praksis som kjeloperatør med kjeloperatørsertifikat for kjel (effekt > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig sertifikat, gjennomført kjelpasserkurs og bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans. I praksistiden må man ha deltatt på månedlige kontroller og start/stopp av kjeler. Mer informasjon om kjelpasser/kjelpasserkurs.

Resertifisering
Sertifikater må fornyes hvert 5. år og Norsk Energi kan kun resertifisere sertifikat utstedt av Norsk Energi. Mer informasjon om resertifisering.

Blått og Rødt sertifikat ikke lenger gyldige
Iht. Temaveiledningen er tidligere utstedt blått og rødt sertifikat (uten utløpsdato på) ikke lenger gyldige. Innen 31.12.2012 skulle disse sertifikatene vært resertifisert (fornyet) i henhold til dagens regelverk. Det vil i praksis si at blått sertifikat ble resertifisert til kjeloperatørsertifikat og rødt til kjelpassersertifikat.

Mer informasjon om hvordan man nå kan få resertifisert/fornyet slike gamle sertifikat finnes nederst på siden om resertifisering

Maskinister med kvalifiserende skipsmaskinistpapirer og gyldig sertifikat kan få utstedt kjelpassersertifikat dersom kravene til både teori og praksis er oppfylt, og man har gjennomført sertifiseringsprosessen, dvs. bestått kjelpassereksamen. (Eksamen er påkrevd iht. NS-EN ISO/IEC 17024). Se krav til dokumentasjon på søknadsskjemaet.

I praksis vil det si at utfylt søknadsskjema og all innsendt dokumentasjon gjennomgås av sertifiseringsordningen (Norsk Energi) for avgjørelse om man er kvalifisert til å avlegge eksamen. Etter bestått eksamen vil man få utstedt et kjelpassersertifikat dersom man fyller alle vilkårene.

Eksamen omfatter alle krav til kompetanse som er beskrevet i Forskriften og Temaveiledningen, og søker gis tre muligheter;

  • Kun eksamen
  • Oppdateringskurs med kjelpassereksamen
  • Fullt kjelpasserkurs med eksamen

Har man som maskinist fått utstedt et kjelpassersertifikat må man følge gjeldende regelverk, deriblant at sertifikatet må fornyes hvert 5. år. Se resertifisering.

NB!
Det er den enkelte bedrifts ansvar at opplæring/sertifikater er utført/utstedt av kvalifisert organ og i henhold til gjeldende regelverk.

Kontakt oss
Har du spørsmål? Ring oss på tlf 22 06 18 69 eller send e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nyttige linker:
www.dsb.no
www.akkreditert.no

kjelpasser, kjelpassersertifikat, kjeloperatørsertifikat