Milepæl for Brakerøya Energisentral

Fredag 9. juni ble traverskranen i varmepumpehallen på nye Brakerøya Energisentral sertifisert og idriftsatt.

Drammen Fjernvarme utvider nå Brakerøya Energisentral, som har vært i drift siden 2011. Norsk Energi er konsulent for utvidelsesprosjektet og arbeidet er godt i gang. Nylig ble traverskranen i varmepumpehallen sertifisert og idriftsatt. Traverskranen skal benyttes i byggefasen og dette var en viktig milepæl. Mye koordinering måtte til for å gjennomføre et prøveløft på 7 tonn, men løsningsorienterte entreprenører gjorde det mulig. Alt teknisk utstyr skal installeres i 2023 og den nye varmesentralen skal være ferdig i 2024/2025. 

Den nye energisentralen prosjekteres med 2 x 9 MW varmepumper, samt 2 x 1,2 MW kjølemaskiner og utnyttelse av varme fra nødstrømsaggregatene til sykehuset. Varmepumpene benytter sjøvann som energikilde. Overskuddsvarme fra kjølemaskinene leveres inn på fjernvarmenettet. 

Litt om prosjektet:
Norsk energi har ansvaret for prosjektering, byggeledelse og testing og idriftsettelse av prosessanlegget.
Energisentralen skal levere varme og kjøling til hovednettet og til nytt sykehus i Drammen.
Les gjerne mer om prosjektet 

Kontakt: Nikolai H. Moskvil

Brakerøya energisentral traverskran 090623 3 til bruk 900x

Brakerøya energisentral traverskran 090623 1 til bruk 600x