Emil-prisen

EMIL-prisen

EMIL-prisen (Energi- og miljøprisen), deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport, utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi.

Prisen ble første gang delt ut i 1976.

EMIL-prisen er tildelt følgende:

2023 Hans Borchsenius
2022 Arbaflame AS
2021 Salten Energigjenvinning AS
2020 Moelven Industrier ASA
2019 Joh. Johannson Kaffe AS
2018 Quantafuel AS
2017 Norcem Brevik
2016 Hafslund Varme AS
2015 Alcoa Lista og Farsund kommune
2014 Elkem Carbon Fiskaa
2013 Finnfjord AS og Geir-Henning Wintervoll
2012 John Helge Stensrud v/Universitetet i Oslo
2011 Nidar AS
2010 Hafslund Miljøenergi
2009 Elkem Thamshavn
2008 Hunton Fiber AS
2007 Norsk Fjernvarme
2002-2006 Ikke utdelt
2001 Gaia Trafikk AS
2000 Bærum fjernvarme AS
1999 Trondheim Energiverk
1998 Oslo Renholdsverk
1997 Norske Skog Saugbrugs
1996 Gasnor AS
1995 Elkem Aluminium, Mosjøen
1994 Sentralvaskeriet for Østlandet
1993 Jan Olav Willums
1992 Rothor AS
1991 Tinfos Jernverk AS
1990 Knut Ove Hillestad
1989 Ikke utdelt
1988 Norske Skog – Sande Paper Mill
1987 Ikke utdelt
1986 Oslo Kommune – Vedlikeholdsetaten
1985 Hydro Aluminium
1984 Norske Skog Skogn
1983 Rogalandsmeieriet AL
1982 Statoil Norge AS
1981 Norcem AS
1980 Olje- og energidepartementet, for Enøk Kampanjen
1979 Svenningdal AS
1978 OSLO ENERGI
1977 AS Ila og Lilleby Smelteverk
1976 Borregaard Industrier