Kjeloperatørkurs

Kjeloperatørkurset (trinn 1) går over 40 timer, med undervisning mandag til torsdag og eksamen på fredag. Kurset og eksamen gjennomføres på norsk språk.

Kjeloperatør er kvalifisert til
- pass av kjelanlegg over 0,5 MW som står under ledelse av sertifisert kjelpasser.
Begrepet "under ledelse" tolkes slik at kjelpasser med gyldig sertifikat må være tilstede på bedriften, eller ha "hvilende vakt". Dvs. at vedkommende ikke kan være bortreist, syk eller i en slik forfatning at han ikke kan møte frem innen en fastsatt tid, vurdert og bestemt av bedriften.

Kjeloperatør kan selvstendig passe kjelanlegg med effekt mindre enn 0,5 MW. Det er ikke krav til sertifikat, men til relevant opplæring av leverandør eller godkjent (akkreditert) instans. Opplæringen skal dokumenteres med kompetansbevis.

Type sertifikat:
Kjeloperatørsertifikat (gyldig i 5 år - les om resertifisering).
Søknad om kjeloperatørsertifikat

Krav for å få sertifikat:
3 måneders bedriftsintern opplæring/praksis med damp- og kondensatsystemer, under ledelse av sertifisert kjelpasser, og Kjeloperatørkurs med bestått eksamen fra godkjent (akkreditert) instans.

Regelverk
Informasjon om regelverket.

Kursinnhold:
Kurset omfatter områder/temaer som:

  • Lover og forskrifter (regelverket)
  • Kjelanlegg, kjelkonstruksjoner og komponenter
  • Damp, kondensat og hetvann
  • Overvåkning, sikring, styring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
  • Vannbehandling for damp- og hetvannsanlegg
  • Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrad
  • Vedlikehold og kontroll
  • Skadeomfang og hyppighet
  • Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
  • Gruppeoppgaver

Eksamen
Informasjon om eksamensprosessen finner du her.

Påmelding
Oversikt over tid og sted for kursene finnes nederst på siden "Kjeloperatør- og kjelpasserkurs". Klikk på aktuelt kurs i oversikten og du kommer inn i påmeldingsskjemaet.

Mer informasjon
Her finner du mer informasjon om:
Praktisk informasjon inkl pris - praktisk-informasjon-kjelkurs
Regelverk - regelverk
Eksamen - eksamen